Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Det stora finns i det lilla

Vi människor är beroende av ekosystemet som ger oss bland annat frisk luft, rent vatten och pollinatörer till jordbruket. Dessvärre hotas vårt ekosystem av skadliga kemikalier, fysiska intrång och klimatförändringarna som aldrig förr. Om vi börjar hjälpa naturen istället för att stjälpa så bidrar vi till att stärka den hotade artrikedomen. Det gynnar inte bara naturen, utan också oss själva.

Åland har unik natur och unika förutsättningar för att blomstra ännu mer. Vi måste hjälpa naturen att återställa sig. Då förebygger vi även klimatförändringar och bygger upp ekosystemtjänster. Allt hänger ihop i livets små och stora kugghjul.

Det stora finns i det lilla. Ja, som i de små markorganismerna under ytan, som vi inte vet så mycket om, men som är kugghjulen i marken, i havet – överallt. Hållbart initiativ vill ta krafttag för den biologiska mångfalden. Vi vill ge stöd till att bevara naturskogar, uppmuntra regenerativa jordbruk som bygger upp jordar och mikrolivet i marken, låta vägkanterna blomma, värna ängar och naturbeten. Vi vill skydda våra undervattensängar, inrätta fler marina naturreservat, bygga fler våtmarker och återställa lekvikar.

I all samhällsplanering bevaras skyddsvärda arter, biotoper och gröna spridningsvägar för artrikedom. Skogsvårds- och naturvårdslagar ska uppdateras. Ett frodigt och friskt ö-landskap som Åland vinner på ett ekosystem i balans. Turister, friluftsmänniskor, jordbrukare, simmande barn – ja hela allmänheten – kommer att gynnas av att vi bryr oss om att återställa naturen.

Vi behöver frisk luft, rent vatten och många pollinatörer. Biologisk mångfald och klimat går hand i hand. Det är väl dags att vi människor gör likadant. Vi måste bli kugghjulen som samverkar, inte förstör.

HÅLLBART INITIATIVS LAGTINGSKANDIDATER