DELA

Det starkaste nyårslöftet

Förra året var ett år i hållbarhetens tecken. Parisavtalet trädde ikraft som innebar en bred överenskommelse om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Användandet av förnybar energi nådde nya nivåer. På lilla Åland pågår kraftsamlingen Bärkraft, som samlar offentlig sektor, näringsliv och föreningsliv kring gemensamma strategiska utvecklingsmål.

Men vi ska inte slå oss till ro för den skull. Nyligen kom rapporter om att Arktis är 20 grader (!) varmare än förväntat. Det finns till och med forskare som inte tror att vi kan vända på temperaturtrenden. Om vi inte alla agerar kraftfullare än idag så lyckas vi inte undvika ökade havsnivåer, hotad matförsörjning och fler flyktingströmmar inom en snar framtid.

Det räcker inte med ett politiskt handlingsprogram, en ekologisk produkt mer i matkorgen, eller ett Ted-talk om valfri miljöfråga en gång i året. Klimatet är inget som vi har råd att fixa på sidan om.

Därför är det djupt glädjande att se att allt fler medborgare gör något åt saken vare sig det handlar om att handla på Reko, cykla till jobbet eller att minska den miljöskadliga köttkonsumtionen. Vi på Ålands Natur och Miljö har ökat medlemsantalet från 700 till snart 1 000 medlemmar på bara några år. Vill du också stöda oss i det viktiga arbetet för vårt klimat? Miljölöftet är det starkaste nyårslöftet.

Simon Holmström

Ordförande

Ålands Natur & Miljö r.f.