DELA

Det sprids lögner om mig!

De senaste dagarna har jag från flera håll, fått reda på att någon/några sprider lögner om mig. Sannolikt har detta att göra med att, jag efter förfrågan från ett antal medlemmar, ställt mig positiv till att försöka bidra till att vända den nedåtgående trenden som Ålands Golf Klubb (ÅGK) är inne i. För övrigt något som jag fortfarande anser fullt möjligt, förutsatt att det inte får fortsätta på den inslagna vägen länge till.

Till lögnen: Lögnaren vill gärna göra gällande att jag fått ”sparken” från min anställning på Optinova AB, som avlutades årsskiftet 2014. För övrigt samma lögn som även spritts om paret Gustafsson, som på många medlemmars begäran varit modiga nog att åta sig uppgiften som ”budbärare”, och berättat om de förhållanden som råder på ÅGK, till medlemmarna på höstmötet.

Att skjuta brevbäraren i förhoppning om att ”räkningarna” inte skall komma fram, har sällan eller aldrig visat sig vara framgångsrikt. ”Räkningarna” kommer fram förr eller senare, om inte förr så senare med myndigheternas hjälp och då är de oftast ännu otrevligare.

Så till lögnaren : De personer som framfört detta rykte till mig, säger sig också med bestämdhet veta vem denne lögnare är! Personen i fråga är uppenbarligen känd på flera sätt, även för detta sätt att kommunicera, när hens sakliga argument tagit slut. Jag använder singularis med vissheten om att sådana här lögner endast har en upphovsman/kvinna.

Det är vanligtvis fråga om fega/osäkra och därför ofta arroganta personer, av samma anledning är det också vanligt att lögnaren tar till ryktesspridning som distributionskanal, i förhoppning om att undvika upptäckt (fegheten). Att denne lögnare använt sig av ”fått sparken” taktiken vid ett flertal tillfällen, ser jag också som ytterst intressant. Är det möjligen så, att lögnaren själv varit föremål för något liknande?

Eftersom jag numera har blivit övertygad om att de flesta i omgivningen, redan vet vem lögnaren är, så avstår jag från att nämna något namn.

Så till sanningen : Jag började min anställning på Optinova AB i januari 2000, som Sales & Marketing

Manager/Director och avslutade anställningen som Vice President Business Development, på egen begäran vid årsskiftet 2014, vid 66 års ålder! Anledningen till att jag stannade kvar på ”övertid”, var att man bad mig om det. Främst för att på ett vederhäftigt sätt överlämna marknadskontakterna i Kina, en marknad som jag varit ansvarig för att bygga upp. (från 0 till en av Optinova´s viktigaste marknader).

På förekommen anledning: Ja, jag har både Svenskt & Finskt medborgarskap, samt hembygdsrätt sedan lång tid tillbaka.

Om lögnaren hade bemödat sig om att ta reda på fakta, i stället för att sprida lögner om mig, så kanske även hens rykte haft en möjlighet att återhämta sig på lite sikt?

Min förhoppning är att ÅGK skall ges chansen, att inta den plats man har potential för. Nämligen som en av Nordens bästa golfanläggningar. Detta hänger dock inte på några enskilda personer, utan på ett gott ledarskap, bra personal, på medlemmarna i ÅGK, samt på hela samhället Åland, om det skall bli verklighet.

Eftersom jag har lätt för att skilja på sak och person…

Önskar jag er alla (även lögnaren), en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

J Jacobsson

Semipensionär Åland