DELA

Det ska vara kul att gå till jobbet

Att personalen på en arbetsplats trivs och mår bra är fundamentalt för såväl människorna men även för arbetsgivaren. Arbetstagare som inte trivs ger dyra konsekvenser i form av bland annat personalflykt, minskad produktivitet och ett rykte kring arbetsplatsen som försämrar nyrekrytering. Satt jag i den politiska landskapsregeringen skulle jag vara djupt oroad över hur många som idag vantrivs inom landskapsförvaltningen. Att efter två år vid makten läsa personalenkäten som visar att i snitt endast 14 procent av personalen kan tänka sig rekommendera sin arbetsgivare till vänner och bekanta bör stämma till självkritisk eftertanke. Vissa avdelningar inom förvaltningen ligger till och med under 10 procent. Det som sticker ut rejält i personalenkäten är att i snitt 46 procent är mycket negativa till sin arbetsplats, men tyvärr finns avdelningar där långt över hälften av personalen är starkt kritiska.

Det har skapats ett räddhågset klimat inom landskapsförvaltningen som den politiska ledningen måste ta ansvar för. Senaste personalenkäten är inget gott betyg för lantrådet Thörnroos regering. Att leda en arbetsplats där så många anställda inte trivs kräver förändring i det politiska ledarskapet. Regeringen Thörnroos bör lyhört och framåtsyftande reflektera över detta och styra om sitt ledarskap för att få, ett idag rätt visset humankapital, att åter blomstra. Alternativet, att hitta hundratals välutbildade människor som passar in i miljön för hur nuvarande politiska ledning styr landskapsförvaltningen, förefaller föga troligt.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)