DELA

Det räcker nu, Ålands framtid

Ålands framtids klappjakt på ÅMHM är rena mobbningskampanjen mot en myndighet vars främsta uppgift är att skydda människor, djur och miljö. Att dessutom använda bilder på barn i er valkampanj mot ÅMHM är både osmakligt och osakligt. I denna relativt nya men effektiva och viktiga myndighet arbetar många människor som nu oskyldigt utpekas som egenmäktiga. Inspektörerna på ÅMHM hittar inte på egna regler, de följer lagar och förordningar som Ålands lagting, Finlands riksdag eller EU-parlamentet har beslutat om.

Ålands framtid har de tre senaste åren i Ålands lagting varit med och godkänt de budgeter som har inneburit att ÅMHM ska ha en högre självfinansieringsgrad så att avgifterna på Åland kommer upp i de nivåer de har i omkringliggande regioner.

Den här regeringen har under fyra års tid arbetat med att förenkla byråkratin på ÅMHM, vi har sett över taxasystemet och jobbar som bäst med att göra om ÅMHM-lagen. Även på ÅMHM ser man nu över arbetet med rutiner och kvalitetssäkring. Detta kräver resurser, vilja och kompetens men också tid. Arbetet kommer att fullföljas under nästa regering. Det kommer jag att se till om jag får förnyat förtroende.

Sluta mobba ÅMHM. Det räcker nu, Ålands framtid.

Carina Aaltonen (S)

Social- och miljöminister