DELA

Det räcker nu

Den nuvarande personalpolitiken inom äldreomsorgen i Mariehamn måste ersättas av en modern och demokratisk syn på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi har i över ett års tid lyft personalsituationen inom äldreomsorgen i Mariehamn. Ihärdigt har framförallt Barbro Sundback (S) belyst problemen och jag har vid nästan varje stadsstyrelsemöte lyft frågan. Vi har stått på torget, ordnat möten, hälsat på avdelningarna, pratat med anställda, lyssnat på facket och anhöriga samt politiskt gjort allt vi kan för att en förändring ska ske.

På stadens hemsida har det i dagarna utlysts totalt 25 stycken tjänster inom äldreomsorgen; 21 närvårdare och 4 omvårdnadsledare. Det var bara för några månader sedan som ca 20 tjänster lediganslogs. Vi förlorar kunnig och kompetent personal. Detta får inte fortsätta. Det är dags för tjänstemannaledning att erkänna att personalsituationen är akut och att en förändring måste ske omgående. Lyssna på dem som jobbar ute på golvet och var lyhörda till deras behov.

Det räcker nu.

SARA KEMETTER (S)