DELA

Det offentliga skall stimulera det privata

En stor andel av de åländska företagen, närmare bestämt 47 procent, räknar med att antalet arbetsplatser kommer att öka inom en fyraårsperiod. De åländska företagen är de mest positiva i Finland vad gäller tillväxt och nyanställningar. Ålands näringsliv kommer med slutsatsen att det finns arbete på Åland och att det kommer att finnas mer arbetsplatser framöver (NÅ 18.5.2012). Även Åsub förutspår tillväxt. Enligt deras konjunkturutsikter 2012 (16.4.12) kommer Ålands BNP att vända uppåt redan i år. Den privata sektorn förväntas växa mer än den offentliga. Det finns en försiktig, positiv förväntan i näringslivet som helhet.

Mariehamns stad är en stor ekonomisk aktör som påverkar samhällsekonomin. Staden kan på olika sätt bidra till den ekonomiska tillväxten. Det är i början av en tillväxtperiod som det offentliga skall stimulera ekonomin. Vi kan stimulera ekonomin genom att till exempel påbörja byggprojekt som Ålandsvägen och Övernäs skola.
Om fullmäktige i Mariehamn beslutar att skära i stadens ekonomi med 2,3 miljoner under 2013 och totalt med 6,9 miljoner under en treårsperiod, så kommer det givetvis att ha negativa konsekvenser för tillväxten.
En sådan drastisk nedskärning hämmar tillväxten och kommer att märkas i samhälle. Den goda servicenivån som vi har idag kommer inte att kunna säkras. Mariehamn är inte bara Ålands huvudstad utan även Ålands ansikte utåt. Mariehamn skall fortsättningsvis vara en vacker stad med god service, fina turistattraktioner och en stad som invånarna och ålänningarna kan vara stolta över. Det är dags att tänka om.
Sara Kemetter (S)
Kalle Fogelström (S)