DELA

Det offentliga behöver inte äga en grävmaskin

Den 21 juni tog landskapsregeringen beslut om att upphandla en ny grävmaskin för cirka 220 000 euro. Här kunde landskapsregeringen istället valt att konkurrensutsätta de arbeten som den nya grävmaskinen med förare var tänkt att utföra. Det skulle gett en välkommen injektion till de åländska markentreprenörerna som med egna pengar investerat i sina maskiner, men även en signal om att till de offentliga kärnuppgifterna hör inte att utföra grävmaskinsarbeten. Landskapsregeringen kan säkert göra en lång lista med argument varför det offentliga behöver en ny grävmaskin för 220 000 euro, men listan kan göras ännu längre om varför landskapsregeringen inte behöver köpa en ny grävmaskin.

 

Detta var ett vägval där landskapsregeringen kunde tittat större på frågan och valt att driftsprivatisera och på så sätt även minskat den offentliga kostymen till förmån för den privata arbetsmarknaden och samhällsekonomin i stort, men viljan till det saknas. Driftsprivatisering ska givetvis inte vara ett självändamål. Däremot borde det mesta konkurrensutsättas före ett beslut om nyinvesteringar som i detta fall en grävmaskin. Bara så hanteras skattepengar och näringspolitik korrekt och bara så får vi en offentlig sektor som över tid är ekonomiskt hållbar.

JOHN HOLMBERG (LIB)