DELA

Det nya sköna Åland

Jämlikhet och demokrati är i våra gener. Likaväl som de är i djurens gener.

Men samhället hade en beställning på framgångsberättelser och därför valde man att bara berätta ena hälften av Darwins forskning. I skolböcker, i politik, i vetenskap och karriärtänkande. Den starkare vinner.

Men hälften av Darwins forskningsresultat valdes bort. Man valde i väst bara det ena benet, konkurrensen. Solidariteten mellan djuren i en flock, jämställdheten i djurfamiljen, demokratin i hjortflocken när de bestämmer sig för att dra mot vattenhålet glömdes bort.

Man skulle kunna tro att det är en patriark eller matriark som är den stora ledaren och som bestämmer. Nej. När 51 av 100 hade rest sina huvuden stack hjortarna iväg mot det valda vattenhålet. Samma sak alla gånger! Jämlikhet finns också i våra gener. Inte bara konkurrens.

Kanske det är tid för att jämlikhetens berättelse gör sig rum vid maktens bord. Gör sig rum i festsalarna tillsammans med alla berättelser om att den starke vinner.

En stor bov i den ekonomiska skillnaden mellan könen är det ojämna uttaget av föräldraledigheten. Det leder till sämre karriärmöjligheter, löneutveckling och i slutändan mindre i pension för kvinnor än män.

Alla vinner på ett jämställt samhälle. Inte minst männen. I dag känner sig många män otillräckliga. De har dåligt samvete för att de känner att de inte tillfredsställer familjens behov. De känner en falsk trygghet i att tillfredsställa arbetsgivarens behov. Män står för 70 procent av självmorden.

Både män och kvinnor, familjer och ensamstående föräldrar är förlorare i de fyrkantiga strukturer till murar som samhället har byggt upp hittills. Dessa strukturer till murar leder till konflikter och skilsmässor samt förakt. Det är hög tid att rasera dessa murar.

Så hur gör vi? Personligen ogillar jag tvång och pekpinnar, men så länge som vi bara har Darwins halva forskning i åtanke lär det inte ske utan mobilisering av den gemensamma goda viljan.

I Det Nya Sköna Åland måste vi stå på båda benen; Solidaritetens och Konkurrensens ben!

Jonas Danielsson, Liberal