DELA

Det militära prioriteras i EU

Det att man kan få bidrag till något miljö- eller annat projekt eller någon näring har i mina ögon länge sedan saknat betydelse eftersom EU som helhet sysslar med minst sagt horribla eurokommunistiska strävanden. Det militära stärks i och Lissabon-fördraget.
I Nederländerna har man räknat ihop att EU redan för några år sedan hade personal i beredskap för olika operationer: 5700 poliser, 631 juridiskt sakkunniga, 565 specialister för administrationen och nästan 5000 specialister för civilskydd. Härtill kommer olika frivilliga i olika länder. Man kunde ta detta som ”normal beredskap”. Men Lissabon-fördraget utmanar nu också i militärsammanhang till ”frivilligt samarbete” vissa länder emellan, alltså utan att något gemensamt beslut på parlamentet behövs (artiklarna 28,419,420)! En sådan militär organisation har existerat redan länge: www.eurogendfor.org .

Lissabon-fördragets ”militärdominerade uppfattning om fred” säger bland annat detta:
1. Rådet och COREPER (=ländernas ambassadörer)fattar beslut om riktlinjerna (artiklarna 40, 293). Parlamentet i EU och länderna kan bara bli hörda (artikel 36). Detta förstärks genom de nya sätt att fatta beslut (bl.a. majoritet i stället för alla länder röstvikt; artikel 9c). De stora länderna kommer därför att kunna göra som de vill. Det var således intressant att Tyskland lade märke till sina egna möjligheter i sin grundlagsgranskning. Tjeckien håller mycket klokt på med samma nu, vilket utrikesminister Stubb noterade som EU- olydighet i finsk media! Vad gör alltså Finland och Åland?

2. Medlemsländerna skall sedan aktivt och förutsättningslöst stöda dessa i en anda av lojalitet och solidaritet (artiklarna 40, 294, 297).
3. Medlemsländerna skall också utöka och förbättra sin militärkapacitet (artikel 41)
4. Det enda som ligger ovanpå EU:s strävanden är NATO eftersom fördraget kopplar allt till NATO (artikel 41).
5. Om unionens ”utrikespolitiska” sfärer stipuleras också (artiklarna 24, 296). Till detta har man inte satt några gränser, alltså var i världen man huserar och hur mycket!
6. Och så finns det alla möjliga militära byråer, enheter och system såsom PSC, PU, EUMS, EUMC, SG, CFSP, SITCEN (mer på sidan www.merjarenvall.blogspot.com småningom)! I januari 2004 grundades EDA, European Defence Agency, med redan 70 tjänster plus 50 för administrationen och en årlig budget om 25 miljoner euro (www.eda.europa.eu ).

Det är helt uppenbart att det militära prioriteras på alla plan. EU:s allmänna utrikes- och säkerhetspolitik är inte för att medlemsstaterna driver egen politik, ingen diversitet eller subsidiaritet utan gemensamt försvar (artiklarna 40,41,46, protokoll 10) utan ett ord om varför. Och kostnaderna? Nu öppnas också möjlighet för skild militärbudget (artikel 41). Och unionens domstol har, för en gångs skull, inget att bestämma i saken (artikel 275).

Det alltså inga små brister precis EU kritiseras för! Och det här är definitivt inte vad majoriteten av Europas befolkning har röstat för! Jag gillar inga militärorganisationer, varken från öst eller väst.
Merja Renvall (nr 4)