DELA

Det måste vara ordning och reda i ekonomin

Förra veckan klubbade lagtinget finans- och näringsutskottets betänkande gällande årets fjärde tilläggsbudget. Ett framåtsyftande betänkande som tog avstamp i den verklighet som råder gällande pandemin men även den ekonomiskt svåra verklighet som det offentliga Åland befann sig i före coronan.

Utskottet skrev enhälligt i sitt betänkande över landskapsregeringens förslag till Ålands budget redan år 2020 att det behövs strukturella förändringar i landskapets verksamhet i mångmiljonklass. Utskottet betonade vikten av reformer inom landskapets och kommunernas förvaltning samt uppmanade landskapsregeringen att mål- och samarbetsinriktat arbeta för en reform av det kommunala systemet. I förra veckans betänkande fanns motsvarande skrivningar och fler därtill som uppmanade till åtgärder bland annat budgetramar.

Därför var det synnerligen märkligt att någon dag senare läsa finansministerns uttalande om att några strukturella förändringar inte är att vänta det kommande året ej heller ramar. Det märkliga fortsatte i tisdagens tidning där finansministern uppmanade kommunerna att gå till banken och låna till driften. Så mycket är ett utskottsbetänkande värt på dagens självstyrda och parlamentariska Åland.

Det måste vara ordning och reda i ekonomin. Att uppmana till en lånekarusell när grundförutsättningarna redan är svaga visar på sviktande politiskt ansvar. Trots att en av de tyngsta ministerposterna varit ett vikariat är ålänningarna värda en mer långsiktig och hållbar politik även om den i stunden är lite obekväm.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)