DELA

Det kunde börjat bättre, eller hur Emma D?

I våras kallade Carina Aaltonen (S) till ett möte dit alla med intresse för hemlöshetens problem fick komma. Mötet blev information och diskussion om läget. Detta möte resulterade i flera möten och det valdes till slut en grupp som skulle försöka göra något. Gruppen bestod av representanter från alla religiösa samfund i Mariehamn och två deltagare från Röda Korset. I frustration över att ingenting hände tillsatte Caroline Parker, från diakonin i Mariehamns Församling en egen grupp för att försöka få igång ett arbete. Gruppen består av de undertecknade i skrivelsen.”

Då två av oss är frivilliga idealister måste förslag och åtgärder komma i en mycket snabb beslutsprocess. Dessutom har tiden varit knapp. Hösten med kyla och regn närmar sig och de som vi försöker hjälpa är fortfarande utomhus. De sover, lever och bor på några parkbänkar nära muséet.
Vi har haft möten och diskussioner med personer som kan ha påverkan för ett resultat som ändrar på det läge som råder nu, men till exempel stadens bostadsbolag och privata bolag säger nej till hyreslägenheter åt dem vi försöker ta hand om.
Poängterar i det här skedet att Mariehamns stad har sedan försommaren ordnat boende för två personer utan inblandning från vår grupp. Vi försöker ordna arbete och boende åt en tredje. En fjärde kan bli omhändertagen av hälsoskäl. Den femte är kanske minst illa utsatt och kan ha någon form av boende från hösten. Vårt största jobb handlar om personerna sex, sju och åtta. För dem har vi försökt ordna på följande sätt:

Vi fick gratis en byggbarack av en byggföretagare. Den behöver rustas upp och ett företag som säljer byggvaror lovade förse oss med virke och diverse skivor. Plus att vi fick frågan: ”Kan jag betala något? Finns det något konto ifall ni behöver pengar?…” En elfirma lovade elmaterial och armaturer för inomhusbehov. Från en färghandel får vi plastmatta och tillbehör för hanterbart pris. Plåtar till knutar och vindskivor får vi gratis.

Byggreturen har material som kan återanvändas – kostnadsfritt. Körningen av baracken kanske heller inte skulle medfört kostnader? Några frivilliga har lovat komma och göra de jobb som behövs.
Observera att vi fick lov att placera baracken på ett av stadens markområden. Vi fick goda råd till exempel om ett enkelt sprinklersystem och vi var lovade handräckning för att få grävning för vatten och el på ett för oss hanterbart sätt. Vi har ont om pengar!
Allt var ordnat för att tre personer skulle klara nätterna torrt och med hyfsad värme!
Vi hade nog inte slutat innan toalett, sophantering, duschmöjligheter och tvätt av kläder hade lösts på ett tillfredställande sätt.

Vår reaktion är fylld av överraskning, sorg och förbittring då vi dagen då baracken skulle flyttas fick ett telefonsamtal från ett ombud inom staden. Han framförde att tidigare löften om barackens placering och annat bistånd som vi kunnat räkna med helt är tillbakadraget! Emma Dahlen och stadens tekniske chef hade konfererat och beslutet blev att dra bort mattan under våra fötter.
Resultatet kommer att bli att de bostadslösa blir kvar ute i nätternas kyla och väder. Den tredje sektorns arbete som är så viktigt då samhället saknar resurser fick sig en obehaglig törn genom beslutet att hindra oss från att hjälpa bostadslösa.
Staden har konstaterat att det är deras sak att ordna husrum. Sedan tvår man sina händer och säger att man föreslagit hjälp, men som inte togs emot. Att problemet kvarstår ser man inte. Det var dem vi försökte hjälpa.

Politikerna och Mariehamns stad kan verkligen inte skryta med att resultatet är bra vad gäller behandling av de bostadslösa. Och vad skulle nu plötsligt göra att fortsättningen skulle bli annorlunda? Rauli Lehtinen skrev en insändare om hur vi behandlar våra djur. Byt ut ordet djur mot människor, så får man sig en behövlig tankeställare. Det är också bra att läsa det som Sonja Winé skrev i tidningen Åland den 15 augusti.
Vi hoppas att t.f.stadsdir.Emma Dahlèn har förståelse för de bostadslösa i staden och tar kontakt med gruppen för diskussion.”
Caroline Parker, från diakonin inom Mariehamns Församling
Birgitta H. Eriksson frivilligarbetare
Torbjörn Sjöblad frivilligarbetare
Caroline Parker
diakoniarbetare