DELA

Det kostar inget extra att lämna in ett kylskåp

Vi har fått in anmälningar om att någon olovligen lämnat större mängder avfall i skogen. I flera fall har det lämnats farligt avfall som kan läcka ut i mark och vatten. Farligt avfall och elektronik kan lämnas utan extra avgift till en återvinningscentral så det finns ingen anledning att lämna det i skogen.

Mises återvinningscentral (ÅVC) finns på Svinryggen i Jomala och har generösa öppettider för att alla Mises medlemmar ska ha möjlighet att lämna avfall. Oberoende av vilken kommun du tillhör kan du lämna in elektronik och farligt avfall utan extra kostnad till din egen kommuns avfallsmottagning. Även Misebilen kör i alla Mises medlemskommuner dit du också kan lämna in mindre mängder farligt avfall och elektronik. Se Mises hemsida för öppettider och turlistor.

Det kostar inget extra att lämna in ett kylskåp.

Under sommaren ökar avfallsmängderna markant på Åland. När du lämnar avfall till återvinningsstationerna, platta till kartonger, tetror med mera så ryms mera i kärlen. Lämna större mängder avfall till återvinningscentralen. Tänk på att även du som hyr ut stugor har ansvar för att gästerna har tillgång till avfallshantering.

Hjälp oss att hålla rent vid återvinningsstationerna samt i skog och mark genom att lämna avfall till rätt plats.

Mises kundtjänst