DELA

Det kom ett brev till Medis

Vi fick ett handskrivet brev för en liten tid sedan. Det var en flitig kursdeltagare som kände sig uppgiven. Kundundersökningen var inte lätt att svara på i mobilen. Brevets rubrik var ”Till dem på Medis som styr och ställer”. Brevet innehöll fem punkter:

1. Jag vill ha en katalog, antingen hemskickad eller möjlig att hämta.

2. Jag vill ha helårsanmälningar. Er nuvarande lösning är stressande.

3. Personen tycker att vi inte betjänat lika kunnigt på kansliet under hösten som tidigare.

4. Finns det inga pröva på-kurser? Det skulle uppskattas.

5. Jag har hittills i mitt långa liv känt att Medis är för alla och vill göra sitt för att höja kunskapsnivån i samhället, att det velat oss alla väl. Inte numera.

Tack för brevet! Till avsändaren och alla som undrar kan jag som tillförordnad rektor berätta följande:

1. Vi har beställt några tusen tryckta kataloger som vi som bäst delar ut, skickar till dem som prenumererar och till kommunkanslier, bibliotek, butiker och vissa arbetsplatser.

2. Från och med nästa höst återinför vi möjligheten att anmäla sig till helårskurser i många ämnen, främst hälsa och friskvård, språk och hantverk.

3. Vi har i höst varit fyra nya personer av sex i administrationen. Den femte har jobbat drygt ett halvt år. Vi kan inte gamla rutiner, vi vet inte hur ”det brukar göras”. Mycket finns inte nerskrivet och ingen kunde visa oss. Vi har lärt oss genom att fråga, lyssna, söka, testa och göra. Vi har också varit sjuka och på möten (som behövs för att vi skall kunna lära av varandra). Jag är medveten om att vi inte alltid svarat, inte alltid givit rätt svar – dels har vi inte kunnat, dels har saker förändrats under höstens lopp, och så vidare. Men vi har gjort mycket bra, vi har kämpat på, och jag är stolt och tacksam över var och en i personalen. De har engagemang och god vilja.

4. Vi har några pröva på-kurser i vår. De är märkta med en *(stjärna). Där kan man delta första gången gratis och känna sig för.

5. Medis är en plats där vi vill varandra väl, och där det är lätt att säga förlåt”. Det är min vision för andan inom Medis. Jag ser Medis som ett öppet vardagsrum, en arena för lärande, delande, upptäckarlust och gemenskap. Jag vill att Medis skall vara för alla, med låg tröskel, inbjudande och omfamnande, tolerant och vidsynt.

Jag hoppas att du ska märka att vi jobbar för dig.

Välkommen till hela Ålands Medis.

ESTER LAURELL
T F REKTOR MEDIS

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp