Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Det imaginära kulturkapitalet

Det är dags att skapa Ålands kulturinstitut (ÅKI) som omfattar alla kulturyttringar.

För att ett ÅKI skall fungera bra behövs nya lokaler anpassade direkt till de olika verksamheterna. Ålands musikinstitut (ÅMI) har i dagsläget för små lokaler och finns redan nu på 3 adresser. De 2 lokaler som hyrs externt är tillsammans till ytan obetydligt mindre än huvudbyggnaden och kostar stora pengar att hyra upp.

Jag anser att det vore viktigt att föra en debatt kring hur vi vill ha det i det åländska samhället.

Skall vi inkludera flera barn i kulturell verksamhet? Läs gärna FN:s barnkonvention artikel 31 om barns rätt till ett kulturellt sammanhang.

Vad får det kosta?

Skall alla ha råd med kultur?

Skall alla former av kultur behandlas lika?

För egen del tycker jag att alla skall kunna syssla med olika kulturformer för att det ger en tillfredsställelse i sig, men om det argumentet inte är tillräckligt så hoppas jag att det faktum att kulturen stödjer barnen i andra sammanhang kan övertyga beslutsfattare på olika nivåer att överväga en ökad satsning på kulturen. Det är det som jag kallar ”Det imaginära kulturkapitalet”, det omätbara.

Citat Gunnar Bjursell professor emeritus forskare vid Karolinska Institutet: ”Att ha hjärnforskning som ett underlag när man diskuterar kulturens betydelse för människan är för mig betydelsefullt. Alla beslutsfattare på flera nivåer borde få lyssna på en sådan föreläsning. Lyft blicken mot forskningen och börja med att lyssna på vad som sägs i den naturvetenskapliga världen kring de estetiska uttrycksformerna.”, (se gärna http://www.kulturellahjarnan.se)

Med detta citat i ryggen vågar jag påstå att en storsatsning på Ålands kulturinstitut är av största vikt för våra barn och ungdomar på Åland.

Ps.Det är trevligt att efter ett antal kommentarer på Facebook samt insändare konstatera att det finns ett antal personer som håller med mig.

BJÖRN BLOMQVIST (C)