DELA

Det här vill Lennart Isaksson!

Barbro S undrar vad Lennart vill, några svar:

Övernäs.
Jag vill att fullmäktiges enhälliga budgetbeslut att bygga skola i Öövernäs för 9.851.500 euro följs. Jag vill att vi respekterar stadsstyrelsen beslut om att låta förvaltningen visa hur den utbyggnaden utformas och hur Medis behov inkluderas.
Jag vill när det arbetet är klart att fullmäktige efter vederbörlig behandling tar beslut i Övernäsfrågan. Jag vill att vi har förtroende för förvaltningens förmåga och kompetens, de planerar en bra skola.

Medis.
Jag vill ha en finansieringmodell där ansvaret delas lika mellan aktörerna. Att staden ensam betalar (600.000) mer än LR (250.000) och landskommunerna (250.000) tillsammans är fel.

Fastigheter.
Jag vill när det gäller fastigheter generellt att utrymmena skall användas effektivare och att staden gör sig av med byggnader och utrymmen som inte hör till kärnverksamheten.

Bättre tider.
Jag vill att staden och dess beslutande skall inse att bättre tider inte kommer av sig själv. De flesta av stadens kurvor pekar åt fel håll, skatteintäkter minskar, kostnader ökar, inflyttning går till grannkommunerna mm. Ändrar vi inte på det så går vi mot sämre tider. Avgörandet ligger hos oss, det är inget som kommer av sig själv.
Lennart Isaksson