DELA

Det har funnits bäver på Åland

År 1932 gjordes försök med inplantering av bäver på Åland, då frisläpptes nämligen fyra bävrar i ett sumpmarksområde på Seglinge i Kumlinge. Kanske finns det ännu i dag någon äldre Seglingebo som minns detta.

Min kontakt med Seglingebävrarna härstammar från år 1965, då byggmästare Harald Östman vid landskapsstyrelsens jordbruksbyrå berättade att de hittade bävergnagt asptimmer vid dikesgrävning i ett sumpmarksområde på Seglinge. Uppgiften om bävergnagt timmer ställde till stort huvudbry för mig, på grund av att jag då ännu inte kände till försöket med inplantering av arten. De fyra inplanterade Kanadensiska bävrarna försvann tyst och stilla i glömskans ogenomträngliga mörker, utan att någon vet vad som hände med dem.

I Finland finns två arter av bäver: Den ursprungliga Europeiska bävern som utrotades genom jakt i slutet av 1800- talet och som sedan på 1930- talet ersattes med både Kanadensisk- och Europeisk bäver. För närvarande finns det enligt inventering cirka 2 400 Europeiska- och cirka 4 000 Kanadensiska bävrar i Finland. Den Kanadensiska bävern är en främmande art som tränger undan den Europeiska, och betraktas därför som en invasiv art. Bävern är vår största gnagare och kan väga upp till drygt 30,0 kilogram, alltså ungefär som en stor råbock. Bäverns päls är värdefull och dess kött har en angenäm smak som påminner om hare.

Om det faktisk är bäver som har gnagt träd på Järsö, är det sannolikt att någon har infört ett eller flera tama exemplar. Jag har tidigare flera gånger blivit erbjuden att köpa tama bävrar i både i Sverige, Norge och Finland, så det förekommer verkligen handel med levande bäver.

JENS HARBERG