DELA

Det här föreslår Ålands Framtid

Ålands Framtid har lämnat in tolv (12) motioner som kan göra Åland bättre (se vidare alandsframtid.ax). Av erfarenhet vet vi dock att den politiska majoriteten, bestående av S, C och MS, per politisk automatik och utan närmare granskning av sakinnehållet eller nytta, avslår alla initiativ från oppositionen. Det är avsändaren som är fel, inte innehållet.

Kolla själv. Vad tycker du?

– Revision av barnomsorgslagen – den relativt färska lagen är redan omodern och tar inte tillräcklig hänsyn till barnperspektivet och den pedagogiska inriktningen av verksamheten.

– Organdonation på skatteblanketten – den som vill donera sina organ ska enkelt kunna göra det genom att kryssa i en ruta på Ålandsbilagan till skattedeklarationen.

– Ökad produktion av biogas – Lotsbroverken i Mariehamn tar emot allt större del av fasta Ålands avloppsvatten, vilket ger goda förutsättningar för produktion av biogas för fjärrvärme, el-produktion och drivmedel för fordon.

– Utvärdera höjda avloppskrav – De skärpta kraven på avlopp från hushåll bör utvärderas och kommunerna stödas för att bygga ut de kommunala avloppen.

– Kommitté för egen skattebehörighet – Ett enigt lagting vill överta beskattningsrätten från Finland, men har inte lyckats förklara för ålänningarna nyttan med detta.

– Åländskt universitet – Åland ska sättas på kartan genom att inrätta ett universitet som bland annat ska satsa på forskning inom lämpliga specialområden, konfliktlösningar, sjöfart med mera.

– Höjda avskrivningar för turismsatsningar – För att öka investeringar och reinvesteringar i t ex turismanläggningar bör avskrivningsmöjligheterna öka.

– Rättvis socialförsäkring – Det ska alltid löna sig att jobba, därför är det fel att funktionshindrade och andra med folkpension mister pensionen om de har små löneinkomster.

– Avdrag för bistånd – Privata biståndsdonationer ska kunna dras av i beskattningen.

– Ökad cybersäkerhet – Åland bör hänga på arbetet i Nordiska rådet med att öka den personliga säkerheten på internet.

– Stöd för samernas rättigheter – Åland bör trycka på för att Finland tänker om och godkänna konventionen om ursprungsbefolkningens rättigheter.

– Höjt bistånd – Åland bör ta initiativ till att Finland höjer sitt bistånd till FN:s rekommendation om 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst. Finland ligger i dag med 0,55 % långt under sina nordiska grannars bistånd.

Ålands Framtid

genom Ove Andersson