DELA

Det här är viktigt för skärgården

Under den här veckan har vi tänkt på vad som är viktigt för alla som vill bo kvar i skärgården efter avslutade studier. Det kan säkert också kännas bekant för andra som bor i glesbygd. Befolkningen har stadigt minskat exempelvis på Föglö, där vi är bosatta, från att ha varit 1 457 år 1910 till 580 hundra år senare. Idag är antalet invånare 531 medan det i slutet av 1800 talet var cirka 1 800 personer som befolkade kommunen.

För det första är det viktigt att det finns arbetsplatser för alla, kvinnor och män. Därför är alla företag viktiga arbetsgivare liksom också kommunen. På Föglö ger fiskodlingarna mycket viktiga arbetstillfällen. Byggföretag och större byggprojekt ger också arbete, inte bara dem som är bosatta här utan även för sådana som pendlar till Föglö.

Daghemmet, skolan och äldreomsorgen bidrar också med många arbetsplatser. Alla som betalar skatt medverkar till att kommunen kan erbjuda nödvändig service till invånarna. Det är viktigt för att kommunen ska vara attraktiv för boende och inflyttning.

För det andra är förbindelserna till kommunen direkt avgörande för att kommunen ska vara ett intressant alternativ för boende. Goda förbindelser, till exempel en fast sådan, ger även möjlighet till arbete på annan ort och av andra slag än det som erbjuds på hemorten. Det är också viktigt för pendlarna att tiden för arbetsresorna kan förkortas så mycket som möjligt. Det ger mera gemensam tid för familjen.

För många är närheten till naturen viktig vid val av bosättningsort. Många har även en gård eller fastighet eller ett jord- och skogsbruk som de vill förvalta. En del vill kanske bo i ett radhus närmare en tätort. Därför är det viktigt att det kan erbjudas olika former av boende även i skärgård eller i glesbygd.

Gemensamt för många som har valt att bo exempelvis på Föglö är intresset för aktiviteter i naturen. Det kan handla om jakt- och fiske eller svamp- och bärplockning men lika väl även om möjligheten att odla potatis och grönsaker i trädgården. Självhushållning har blivit allt viktigare för många människor.

Sist men inte minst är det viktigt för barnfamiljer att det finns daghem och skolor så att det går att kombinera arbete och boende i skärgården.

Med den här insändaren vill vi uppmana alla politiker att tänka på konsekvenserna för lands- och glesbygd då beslut ska fattas. Låt inte skärgården dö ut!

JONATAN RAITANEN
FÖGLÖ, PRAO
RAINER JUSLIN
FÖGLÖ, LAGTINGSLEDAMOT