DELA

Det här är ABF-Åland

På Åland har vi två bildningsförbund ABF-Åland – Arbetarnas bildningsförbund och ÅBF – Ålands bildningsförbund. I resten av Norden finns fler, som till exempel i Sverige där det finns tio stycken. Bildningsförbunden är tillsammans med folkhögskolorna, Arbis, Medis och biblioteken viktiga delar i den nordiska modellen, där de har till uppgift att stärka folkbildningen.

Båda bildningsförbunden på Åland har funnit i drygt 30 år och deras medlemmar är olika föreningar. På Åland finns en lag som reglerar verksamheten och bildningsförbunden får stöd från landskapsregeringen med PAF medel.

ABF-Åland har idag 33 medlemsföreningar. Dessa är fackföreningar som Kommunalarbetarna och PAM-Servicefacket, Kulturföreningar som Litteraturföreningen och Kulturföreningen Katarina. Rättighetsföreningar som Rädda Barnen och Ålands Natur och Miljö. Sociala föreningar som Pelaren och Pusselfamiljen.

ABF-Åland driver i dag mötesplatsen Föreningshuset på Ålandsvägen 40. Föreningen har en halvtidsanställd verksamhetsledare med uppgift att leda, samordna, organisera och arrangera verksamhet samt att stödja och coacha medlemsföreningarna.

ABF-Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap, främja och verka för ett livslångt lärande, utveckla kulturpolitiken samt skapa, utveckla och administrera utbildning och kulturverksamhet.

ABF har utvecklats till en plats dit föreningar, enskilda och grupper vänder sig med sina idéer för att få hjälp att förverkliga dem. Det är vi mycket glada över.

Varför behövs då folkbildning på Åland och i resten av världen?

Idag finns en åsiktsmarknad där tankar, hållningar och gemenskaper ses som varor som medborgarna kan välja mellan. Det finns ett stort tyckande som inte grundar sig på eftertanke och reflektion. Det finns ett stort utrymme för förenkling istället för att grunda sina åsikter i värderingar, kunskap, bearbetad erfarenhet.

Åsiktsmarknaden styrs av kommersiella krafter, men också regeringar och myndigheter runt om i världen som försöker fostra medborgarna till att omfatta de rätta uppfattningarna. Bildning är ett av de där begreppen, liksom demokrati och frihet – som i sig är positiva, men som är svåra att precisera. Bildning kan fås genom studier och reflektion och kan ses som en del i att utveckla sin personlighet på ett mångsidigt sätt. Bildning handlar om att växa som människa, men också som medmänniska. Bildning är att våga öppna dörrar. Att ständigt vara nyfiken på det som är annorlunda, men också att kunna använda det man lärt sig i vardagslivet för sin egen skull och för andras.

Vill du läsa mer om ABF-Ålands verksamhet titta in på www.abfaland.ax

MIA HANSTRÖM
VERKSAMHETSLEDARE ABF-ÅLAND