DELA

Det hänger på dig, Eliasson

Bästa herr Eliasson,
Jag tackar dig för att du tog dig tid att besvara mina frågor. Det gläder mig att du fortfarande inser betydelsen av, ”den mest lönsamma aktiviteten för branschen” och därmed ge oss möjlighet att behålla vår nuvarande välfärd ett tag till.
Med anledning av ditt ”svävande” svar på min fråga, så dristar jag mig till att ställa den igen och därmed några uppenbara följdfrågor. ”Tänker du ta ditt ansvar som minister och avgöra detta innan valet, eller ska du följa traditionen och skjuta upp det ytterligare ett val”?

Du skriver; ”De politiska initiativet att arrendera ut mark för en högkvalitativ golfbana på Stornäset togs emellertid av landskapsregeringen och beslöts av ett enigt lagting i december 2009”. Du har också bekräftat, att det finns pengar avsatta i budgeten för just detta ändamål. Du skriver även att; ”det är min vilja och skyldighet att arbeta för att budgeten förverkligas”.
Sedan dess har jag läst att, ÅGK har ansökt om att få arrendera det avsedda området och för just den aktivitet, som ett enigt lagting beslöt om i december 2009. Du avkrävde dem dessutom ett förtydligande med relativt kort svarstid, vilket du också fick. Lång tid därefter, efter påstötningar avslog du deras begäran, med några ”kryptiska” förklaringar som orsak.

Kallar du detta beteende för att ”driva näringslivsinriktade utvecklingsfrågor”, och att ”optimera förutsättningarna för att vidareutveckla …” verksamheter av något slag, som du skriver om? Jag utgår ifrån att även turismen ingår där, trots att den inte stod med i meningen?
Nu hänvisar du till den interna byråkratin och dina medarbetare, som förklaring till att detta ärende ”går långsamt” och säger vidare; ”vilket också innebär hela regeringens medverkan för att fatta slutgiltiga beslut”.
Du har själv nämnt vem som har ansvaret för att; ”driva näringslivsinriktade utvecklingsfrågor”, så att skylla på tjänstemännen faller tillbaka på dig själv.
Vilka är dessa ytterligare ”slutgiltiga beslut”, som du som ansvarig minister inte har befogenhet att fatta i detta ärende som, ”ett enigt lagting” beslutat om och budgeterat pengar för?

Du skriver vidare: ”Nästa steg i processen är landskapsregeringens utlåtande till gruppen för generalplanering av Kastelholmsområdet”. Detta sa du inget om på Sportkila, mig veterligen inte heller nämnt om i debatten tidigare, eller har anfört som villkor i det beslut som lagtinget tog i december 2009.
Varför tar du upp detta nu?
Kommer du att följa traditionen, eller får vi se lite handlingskraft så här i stundande valtider?
Med vänliga hälsningar,
J. Jacobsson