DELA

Det handlar om politisk vilja, inte juridik

Jag noterade i dagens media att trafikministern framför att det är juridiskt omöjligt att bredda upphandlingen av kortrutt. Det stämmer inte då det är fullt möjligt att i budgeten för 2019 som snart skall lämnas till lagtinget att skriva att man breddar upphandlingen.

Efter att lagtinget godkänt budgeten med en sådan skrivning så är det fritt fram att bredda upphandlingen.

Jag förstår inte oviljan att syna de tunnelkalkyler som tagits fram och som visar att man för en årlig tunnelkostnad om lite över fem miljoner kan spara över åtta miljoner på dagens drift (se kalkyl).

Åtminstone borde man syna förslaget och sedan välja det ekonomiskt förmånligaste för skattebetalarna. Detta handlar som sagt inte om juridik utan politisk vilja.

Nu framstår det som om landskapsregeringen sätter en oerhörd prestige i att genomföra Gripöbron som nästan ingen vill ha.

JÖRGEN STRAND (MSÅ)