DELA

Det handlar om integritetsskyddande uppgifter

Vill härmed bemöt a Harriet Tuominens insändare “Biverkningar av munskydd” i Nya Åland 14.2.2019.

Vill börja med att säga att vi har en bra vård på Åland och ingen ska behöva känna sig rädd för att bli vårdad på Åhs. Jag är ingen vaccinationsmotståndare men mot influensavaccin anser jag mig ha rätt till att vara tveksam. Går man in och läser (bipacksedeln) om Vaxigrip Tetra i FASS vilket är det vaccinet som använts den här säsongen, så kan man se att detta läkemedel är belagd med en svart triangel. Det betyder att “ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får”.

Vaxigrip Tetra är relativt nytt på marknaden och testat på så liten population, så det är först vid massvaccineringar som man kan börja se nya biverkningar. Dessutom står det att vaccinet skyddar mot svininfluensa. Så jo, jag är ytterst tveksam till detta och vill själv välja vad jag sprutar i min kropp.

Dessutom har man i EU förbjudit formaldehyd i kosmetika just för att det är cancerframkallande, men det är ok att ha det i vacciner och sen spruta det direkt i kroppen. Det var inte länge sedan som vi kunde läsa i tidningarna att cancerfallen ökar.

Influensa tror jag nog funnits lika länge som människan, förr hette det att man skulle vara lite förkyld för att bygga motståndskraft. Idag får man inte längre vara förkyld, ha influensa och låta kroppen bygga upp sitt eget immunförsvar. Vad är då skillnaden på vanlig förkylning och influensa? Förkylning kommer mera smygande medan influensa börjar ofta mycket plötsligt där man inom loppet av några timmar börjar känna sig ordentligt sjuk, symtomen påminner om varandra. Influensan har ofta en längre sjukdomsperiod än en förkylning.

Det kostar samhället mycket pengar att vi är hemma själva och med sjuka barn. Vad är det då idag som gör att vi är så sjuka och inte klarar av en influensa, kan det vara just för att vi har så stor tilltro till influensavaccinet? Så jo Harriet, det stämmer att det finns personal som jobbat 25-30 år och inte vaccinerat sig mot influensa. När den här nya smittskyddslagen trädde i kraft så blev influensa plötsligt ytterst farligt, livshotande och ovaccinerad personal blev genast samhällsfarliga.

Munskydd är något av ett arbetsredskap för oss inom vården som vi dagligen använder oss av för att skydda oss själva och våra patienter. Vad jag vet finns det inte några biverkningar av munskydd, men jag vet att det finns bättre och sämre varianter. Men nu i och med alla skriverier om “vaccinationstvång” och “tvånget” att bära munskydd så har man mera synliggjort för allmänheten vilka av personalen som är vaccinerade eller ej, något som gemene man inte skulle ha tänkt på för några månader sedan.

Det handlar inte om att använda munskydd eller ej, det handlar om att man givit skilda order till personal och därmed är man tvungen att avslöja sina integritetsskyddande uppgifter. Att inte vaccinera sig handlar inte bara om att man är rädd för biverkningar, det finns även de som inte kan/vill ta det på grund av medicinska orsaker.

För att verkligen skydda patienter med nedsatt immunförsvar så borde det finnas fler enkelrum inom vården, idag ligger man i fyra personers rum där det kommer och går andra patienter och anhöriga och dom vet vi inte om är vaccinerade eller ej. Klassas jag som samhällsfarlig och olämplig att jobba inom vården för att jag inte vaccinerar mig mot influensan, då är nog alternativet för mig och många flera att byta bransch.

ERICA NORELL-ERIKSSON
SJUKSKÖTARE