DELA

Det handlar inte bara om utsläppen

Några tankar om Lasse Lindgrens kommentarer till min insändare om kött och mjölkproduktionens inverkan på vårt klimat.

Tack för synpunkterna Lasse, trevligt med en sansad diskussion, åsikterna är nämligen inte alltid sansade i det här ämnet. Dessutom verkar vi vara överens om det mesta i dom här frågorna.

En sådan sak är i vilken ände av djuren utsläppet sker, alltså i huvudsak där fram. Jag kan försäkra att jag visste att metanet i huvudsak rapas ut för det har jag både sett och hört otaliga gånger och dessutom på väldigt nära håll. Varför jag använde mig av uttrycken ”fram och bak” var endast för att uttrycka mig så att så många som möjligt skulle förstå vad jag menade med tanke på att många anser att det är kossornas ”pruttande” som håller på att bli världens undergång.

Att utsläppet från nötkreaturen, vilket för övrigt också gäller får, älgar, rådjur och så vidare, är metan är det som jag skrev heller inget snack om. Sedan finns det olika beräkningsmodeller på hur metanet påverkar uppvärmningen i jämförelse med koldioxiden vilkas resultat skiljer sig markant från modell till modell. Det finns också flera beräkningar på olika sektorers andel av metanutsläppen som ger andra resultat än de som Lasse anger men det där har ingen större betydelse för den här diskussionen. Att metanet som kommer ur bl.a nötkreaturen påverkar uppvärmningen på ett negativt sätt känns i vilket fall klart.

Vad som däremot fortfarande för min del inte är utrett är det där med klimatavtrycket, alltså skillnaden mellan bindning och utsläpp.

Det kanske är ett dåligt exempel men jag återkommer ändå till jämförelsen med företaget och ekonomin. Där bör man se till både intäkter och kostnader för det är nettot som är intressant.

Samma gäller till stor del boskapsproduktionen som både binder och avger växthusgaser. Även om det nu handlar om olika gaser som (precis som Lasse beskriver) bidrar till uppvärmningen på olika sätt, påverkar dessa likväl uppvärmningen. Och så länge man inte kan eller vill beräkna vad gräset som boskapen äter upptar vet vi inte nettot i den här verksamheten, och då vet vi inte ens om det handlar om en vinst eller en förlust . I det här sammanhanget är det naturligtvis en vinst om det skulle bindas mer än det släpps ut.

Men så länge man inteberäknar och mäter både utsläpp och bindning vet vi alltså inte klimatavtrycket, och åtminstone fram till att det görs står kornas rykte som en stoa klimatbovar enligt min uppfattning på synnerligen vaga grunder.

Tack för ordet.

ANDERS SUNDQVIST