DELA

Det gynnar ingen att nedmontera demokratin

I måndags anordnade Ålands radio en debatt om sänkt rösträttsålder i kommunalval till 16 år, det är en fråga som Ålands Liberala Ungdomsgrupp drivit som en hjärtefråga sedan 2010.

I debatten deltog Lukas Lantz, 15 år, från Socialdemokraterna och Åländsk Ungcenters vice ordförande Michelle Grönlund, 19 år. I debatten diskuterades olika för- och motargument kring en sänkning av rösträttsåldern, och ett ytterst underligt förslag lades fram på bordet. Från (Ung)Centerns håll vill man nämligen höja rösträttsåldern för val till 20 år istället för att diskutera sänkning.

Undertecknade från ÅLU anser att detta förslag är ett stort hot mot demokratin och att det är direkt kontraproduktivt gentemot allt som vi under den åländska parlamentariska historien strävat mot: Frihet att välja. Argument som att man inte är politisk mogen när man är 16 lades fram. Detta kan vi inte hålla med om det minsta. En 15-åring i Finland är straffmyndig, man får alltså helt själv ta konsekvenserna av sina beslut. Att säga att en 16- eller 18-åring, inte är mogen nog att rösta är inte bara en förolämpning mot alla ungdomar, det är också en förolämpning mot alla som någonsin kämpat för demokratin som vi idag stolt kan säga att vi uppnått.

Demokratin måste hela tiden utvecklas, och ungdomar idag har tillgång till mycket mer information än för 30 år sedan för att välja en person som motsvarar deras egna värderingar. Vi är säkra på att åländska, nordiska och europeiska ungdomar är tillräckligt mogna för att fatta egna beslut om hur de vill lägga sin röst och varför.

Att påverka en människa är relativt lätt, men att säga att en 16-åring är lättare att påverka än äldre är fel. Bland annat källkritik lärs ut i skolan idag, det gjorde det inte för 30 år sedan. Då kan man ju givetvis undra om inte äldre är ännu lättare att påverka med falska påståenden och desinformation?

Utöver detta så är även erfarenheten från länder där 16-års rösträttsålder införts, exempelvis Österrike, positiv.

ÅLU har varit aktiva och drivit politik sedan två val tillbaks, och mycket längre än så under namnet Ungliberalerna. Vi har med oss, vi har träffat, vi har varit och vi är ungdomar. Vi tror på demokrati och vi tror på sänkt rösträttsålder till 16-år i kommunalval. Från oss får förslaget för sänkt rösträttsålder fortsättningsvis ett stort rungande och glatt JA!

Ålands Liberala Ungdomsgrupp:

Elias Lindström Jannik Svensson Samuel Andersson Didde Svahn