DELA

Det goda med söndagssoffan

Med anledning av den rapportering som gjorts om den upprörda kritiken mot Litteraturdagarnas söndagssoffa och den ”ensidighet” som panelen kom att uppvisa finns en del att säga.
Söndagssoffan är inte ett debattforum och kan knappast i en fyrtiofem minuters avrundning av tre intensiva dagars samtal läggas upp som om det vore det.
Det goda samtalet kom tillstånd. Det som framfördes av religionsvetaren Thalén var att i Sverige finns det numera nästan inga goda samtal om motsatsparet ”Gudstro och/eller ateism” längre. Där förekommer dessvärre mera vanligen ursinniga positioneringar och demonisering av motståndarlägret. Inget kan vara mindre tjänligt för ett gott samtal än det. Ann Heberlein har i olika sammanhang varit i just sådana debatter. Hon hade säkert heller inte önskat en upprepning av en sådan.

En obalans i talarlistan skall i detta sammanhang tas med den nypa salt det förtjänar. Det framhölls från den duktiga arrangörskadern att målet med dessa dagar är att vara bro mellan Sverige och Finland via Ålands kulturliv, och just ”det goda samtalet” är en av de hedervärda ledstjärnorna i den målsättningen. Upprördheten och brösttonerna om skandal som PC Jersild gav uttryck för garanterar, i varje fall i efterskott, att det goda samtalet inte hade blivit av om man hade arrangerat en minidebatt i ett ämne som är försumbart i öster och i färd med att ta död på samtalet som sådant i väster. Det radion återgav av Jersilds utsaga lät oss förstå att begreppet ”fyra troende” närmast var att se som en garanti för ”oförmåga att kunna vara nyanserade, pålästa och vederhäftiga”. På det sättet för man inga samtal, men inleder ordkrig.

Det framkom i samtalet att de fyra var relativt överens om att likgiltighet är ett av skälen till godhetens frånvaro och att godhet, hur den än definieras, nog måste baseras på någon form av övertygelse, religiös, filosofisk eller politisk. Det var balanserat nog för 99,9% av de närvarande. Hur stora namn som än inbjuds till dessa dagar måste arrangörerna ha fortsatt förtroende för panelsammansättningen i litteraturdagarnas upplägg.
Björn Donobauer
Förstagångsdeltagare