DELA

Det går inte att samsas med golfen på Stornäset

Lagtingsledamot Torbjörn Eliasson upprepar som ett mantra detta påstående att lokalbefolkning, naturvärden och vandrare med flera nog kommer att kunna ”samsas” med en golfbana på Stornäset.
Vad grundar Eliasson detta påstående på? Hur kan han så själväkert uttala sig om att vi skall kunna ”samsas” när vi kan räkna ut att den nu 70 hektar stora golfbanan, om den byggs, kommer att byggas på de mest attraktiva skogsområdena, vid stranden, och runt Tjudnäs träsk? Och hela området kommer att styckas upp efter hur en banarkitekt tycker att det hela blir ”mer intressant” ur golfsynpunkt?

Detta är ett oärligt sätt att vrida orden på bara för att det skall låta kompromissvänligt och ofarligt. Sanningen är den att vi redan samsas: vi samsas med den befintliga 130 hektar stora golfbanan anlagd på landskapsägd mark i Kastelholm. Där samsas man på det sättet att golfarna spelar på banan och alla andra håller sig därifrån. Alla utom ledamot Gun Carlsson som tydligen rider på golfbanan ibland.
Dyrt och heligt lovade Ålands Golfklubb att aldrig mer begära om mer landskapsmark när man, otroligt nog bara det, fick lov att utvidga banan med 25 hektar på ett naturreservat bakom Lillnäsberget i början av 1990-talet. Tycker Torbjörn Eliasson och regeringspartierna att ordet ”samsas” betyder att Golfklubben vart tjugonde år återkommer och ber om mer av landskapets mark som man sedan kan ”samsas” med allmänheten på?
Varför är det alltid den del som är kvar, den del som vi vanliga människor fortfarande har rätt att vistas på, som man vill ”samsas” om?
Varför är det alltid på golfklubbens premisser vi skall samsas?

Att säga att vi kan samsas om skogen på Stornäset är en förvrängning av verkligheten så som den kommer att vara om golfbanan byggs. Det är politiskt snick-snack som har som mål att distrahera allmänheten från den verkliga frågan: landskapsregeringen är i färd med att bryta sina principer om hur man skall förvalta vår gemensamma skog på Stornäset.
Centern har nu ett val: man kan göra detta till en stor prestigefylld fråga som kommer att förfölja partiet i tid och otid eller man kan backa med både principbeslut, ansikte och Stornäset i behåll.
Anna-Linnéa Rundberg
Isabel Kvarnfors
Daniel Blomqvist
Simon Holmström
Silvia Holmström