DELA

Det gångna året var bra

Så här i början av det nya året 2015 vill jag bidra till en mera positiv syn på vår gemensamma framtid jämfört med den synnerligen oinitierade och negativa bild Jonas Bladh beskriver i sin ledare den 30 december 2014. Ledaren är gnällig som Bladh själv skriver. Allt som hänt under år 2014 är enligt Bladh elände , regeringen är urusel och politikerna bara bråkar. När jag läser ledaren reflekterar jag över dagens ledarskribenter och deras roll i ett demokratiskt samhälle. Enligt ledarna är de mesta regeringens fel både det som hänt, det som inte hänt och det som kommer att hända. Det kan man med en viss sannolikhet gränsande till visshet ,som läsare vara ganska säker på att ledarna under 2015 också kommer att innehålla.

Konkret i sak verkar det som om Bladh tror att regeringen har ansvar för allt som sker. I fråga om arbetsmarkandsfrågor är det signifikativt för den nordiska modellen att avtals- och arbetsmarknadsfrågor delegerats till parterna som ansvarar för att resultat ska nås. Regeringen ska inte ingripa bara godkänna eller förkasta resultatet. Regeringen Gunell har skött Tehy-strejken formellt helt riktigt. Ålands Kraftnät ansvarar för stamnätet och eldistributionsbolagen för elleveranserna inte regeringen. Landskapet äger alla aktier i bolaget Kraftnät och regeringen representerar ägarna. Efter de allvarliga strömavbrotten före jul kommer regeringen på anhållan från Kraftnäts styrelse att ta ställning till om mera reservkraft ska köpas in. Regeringen ska inte överta styrelsens eller VD:s uppdrag och ansvar i fråga om bolagets skötsel.

Bladh anser att inget har åstadkommits under 2014. Många av de övergripande politiska frågorna löses inte på ett år utan de tar flera år i anspråk. Regeringen Gunell har från sitt tillträde 2011 genomfört flera stora projekt och förändringar än någon annan regeringen sedan 1979. Det vet jag eftersom jag varit med så länge. Om Bladh skulle vara korrekt skulle han notera åtminstone en del av dessa förändringar. Har han sedan åsikter om förändringarna är det intressant men att bara rakt av idiotförklara alla politiker och konstatera att inget hänt leder inte samhällsdebatten framåt.

Till sist låt mig nämna några konkreta resultat.
Budgeten för 2015 är helt ny och följer s.k. affärsbudgeterings- och bokföringsprinciper. En länge planerad reform. Nu kommer alla ha få en bättre insyn i landskapets ekonomi. Ekonomin är i balans oberoende av oppositionens diagram och staplar. Inkomstklyftorna har minskat på Åland i motsats till vad som skett i Sverige och Finland. Främsta orsaken till detta är att arbetslösheten fortsättningsvis är låg och inflyttningen positiv. Landskapet har inte några lån vilket är världsunikt. Enligt Pisaresultaten är de åländska skoleleverna världsbäst i matematik.

Relationerna med riket är för närvarande många och viktiga avgöranden är att vänta i fråga om avräkningsgrunden (klumpsumman) och Ålandskommitténs arbete om ett nytt sjävstyrelsesystem.
En policy om Ålands demilitarisering och neutralisering samt ett beslut om att Åland ska vara ett hållbart samhälle 2051 har tagits. Viktiga beslut för det framtida politiska arbetet i internationella sammanhang. Självstyrelsen har gjort sig till ett politiskt subjekt i säkerhetspolitiska frågor och vunnit stor respekt bland miljöfolk eftersom ambitionen om ett hållbart samhälle är utmanande och hoppingivande.

Slutligen har regering och lagting fattat beslut som förbättrar ålänningarnas sociala förmåner, ökar företagens möjligheter att investera och innebär att landskapets egna investeringar kommer att verkställas detta år.
Jag förväntar mig inte att Bladh och jag ska ha samma åsikter och värderingat om den förda politiken men jag förväntar mig fakta och en politisk rapportering som gör det möjligt för läsarna att bilda sig en egen uppfattning om det gångna året 2014 och det kommande 2015.
Barbro Sundback (S)