DELA

Det gäller Stornäset, inte golfare

Tisdagen den 19.01.10 i Ålands radios program Firardax ringde en person in och gratulerade Ålands golfklubb för den fina skidbanan de ställt i ordning på golfbanan i Kastelholm. Bra!
Men sedan kom ett slag under bältet på oss som försvarar skogen och stränderna på Stornäset. Samma person påstod att vi kastat skit på Ålands golfklubb. Firardax är inte ens ett debattprogram så påhoppet var mycket fegt!

Jag vill på det bestämdaste påstå att vi aldrig kastat skit på någon utan med sakliga argument framfört våra åsikter om en eventuell golfbana på Stornäset. Vår kritik har genomgående riktats mot beslutsfattarna och sättet man drivit frågan på. Vi har inte argumenterat mot golf som sport och allra minst argumenterat mot golfspelare!
Jag har många vänner som är golfspelare och kan tycka att det är olyckligt att just deras fritidsintresse tar så stora ytor i anspråk att de inkräktar på övriga samhällsintressen. Särskilt gäller detta på lilla Åland.

Jag vill också upplysa om att det bland de 900 som skrev på våra listor för att bevara Stornäset som strövområde finns flera golfspelare. Att på det här viset försöka konstruera en konflikt mellan grupper som egentligen inte alls är emot varandra är verkligen oschysst.

Isabel Kvarnfors