DELA

Det gäller dig och mig

Ordet ”miljö” bör placeras i slutet på alla platser där människor vistas och är berörda av (t.ex. hemmiljö, stadsmiljö, arbetsmiljö, åldringsvårdsmiljö, mm).
En förutsättning för ett hållbart samhälle är rent vatten, ren luft, ren Östersjö, ren föda (t.ex. ekologisk odling), välordnad avfallshantering och kommunikationer som inte belastar vår natur.
Genom att vi godkänner gemensamma principer, så kan en ny politik i samhället för våra kommande generationer födas.

Mål och visioner för Åland ska synliggöras och förankras hos och av invånarna med hjälp av innevånarnas sakkunnighet på de områden besluten skall tas. Därför är det viktigt att vi kan se bilder framför oss hur resultatet kommer att bli. Det finns inga genvägar till det nya samhället.
Dagens kortsiktiga politik bör bytas ut mot en bredare och långsiktigare med ansvar för framtiden.
Det är din och min generations gemensamma ansvar att överlämna en välmående jord till kommande generationer. En jord som ger våra barn och barnbarn samt efterkommande generationer hopp om framtidstro, fred, välfärd och en hållbar utveckling.
Grunden ligger i människorna, hos dig och mig.

Kjell Mattsson (lib)