DELA

Det finns redan ekonomiska incitament för gasbil

Under rubriken ”Det våras för gasbilen” skriver Nyan i en ledare om att landskapsregeringen i ett remissvar till riksregeringen ställt sig positiva till ett konverteringsstöd, som på ett enkelt och relativt billigt sätt kunde göra biltrafiken utsläppssnålare utan att nya fordon behöver produceras.

Detta kanske måste ses mot bakgrund av att det enligt ÅSUB nu finns över 40 000 fordon på Åland, varav endast en procent är eldrivna. Tyvärr finns några missförstånd i Nyans ledare.

Nyan skriver ”En utmaning med gasdriften är också att få människor vill begränsa sin trafik till Åland” med hänvisning till att systemet med gasstationer tydligen inte är så utbyggt överallt. Men det är nog inget problem. När gasen tar slut i gasbilen (dualbilen) så kör man vidare på bensin. En konverterad dualbil har ju kvar sin gamla tank och även nytillverkade har rejäla bensintankar.

Tvärtom kan man redan nu klara sig till stora delar på Åland utan gasstation om man regelbundet rör sig på annat håll. Det finns nämligen en gasstation nära hamnen i Åbo.

 

Sedan skriver Nyan att ”det måste finnas ekonomiska incitament att konvertera sin bil till gasdrift”. Men det finns det redan. Gasen är i sig betydligt billigare än bensin och även den årliga skatten är lägre. Såpass mycket, att det faktiskt är lönsamt att konvertera även om man inte kunde köpa gas!

Ibland har försäljarna haft kampanjer där gasbilar sålts till samma pris som bensinbilar. Tyvärr har väl ingen nappat på dessa erbjudanden, som alltså skulle ge lägre skatt och möjlighet att tanka billigare då man är utanför Åland.

Det enda som behövs är en gasstation, och gärna subventioner av konverteringen, så kunde en del av Ålands 40 000 fordon konverteras till betydligt miljövänligare alternativ.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI