DELA

Det finns klimatsmartare lösningar

Energi- och klimatstrategin debatterades nyligen i Lagtinget.

Social- och miljöutskottet skrev i sitt betänkande över strategin: ”Fokus ligger på de områden där Åland har behörighet och faktisk möjlighet att agera”. Det låter ju bra. Jag har i flera sammanhang tagit upp möjligheten med att utnyttja gasbilar som alternativ till fossil eller elbilar. Vi har behörighet, och vi har möjligheter.

Jag har kritiserat elbilarna, eftersom de ju nästan upphöjts till religion av vissa och då regeringen har dem, som enda alternativ för framtiden. En fördel med gasbilarna och alternativet att få en infrastruktur för gasbilstrafik är att vi då kan konvertera alla yngre fossilbilar för en ringa peng. För omställningen av samhället kommer att kosta och vi måste se vad vi får för pengarna.

Många tror intuitivt att en eventuell global uppvärmning vore något negativt och ovanligt. Historiskt så lever vi i en väldigt kall tidsperiod och vetenskapsmännen anser att vi lever I en istid.

I betänkandet kan vi läsa: ”Utskottet välkomnar alla åtgärder inom skärgårdstrafikens område som leder till minskad fossilbränsleanvändning”.

Detta kan igen ses som ett exempel på att ”klimattänket” har blivit en religion. Man skriver ”alla åtgärder”, utan att beakta kostnader.

Jag läste i mellandagarna att minister Mika Nordberg hade fattat beslut om att elektrifiera reservfärjan L-112 för 1,5 miljoner euro. Någon som noterade debatten? Hur mycket koldioxid sparar man genom att elektrifiera en reservfärja?

Linfärjans bränsleåtgång var ifjol 49.000 liter och den gav upphov till 131 ton kg CO2. Kostnaden är 1.500.000e för konverteringen. För den summan kunde man alltså betala subventionera konvertering 1.000 fossilbilar.

Om bilarna tankas med ca 100 liter bensin per år så producerar de samma mängd koldioxid. En konvertering gör att utsläppen minskar med 1/3, alltså måste de köras 300 liter eller 3000 km per år för att spara in samma som andelen av färjan. Kör man på biogas så behöver bilarna inte köras mer än 1000 km per år för att det skall vara mer ekonomiskt att konvertera bilar än reservfärja L-112. Det verkar alltså vara en mycket dålig investering att konvertera reservfärjor…

När det gäller konvertering av fossilbilar så har jag ju sett framför mig att man skulle börja med taxibilar. Inte med familjens tredje bil. Men LR börjar alltså med en reservfärja.

I strategin tar LR solelen, som en outnyttjad potential.

Åland har cirka 1.500 cirka soltimmar per år. Största delen på sommaren. I Portugal har man 400 soltimmar i juli och 3.000/år. Så kanske det är mer ekonomiskt lönsamt att satsa och subventionera solel där än här? Här kunde vi i stället utnyttja energin i luften, vattnet och jorden, men det vill inte regeringen stöda med hänvisning till att ”tekniken är väletablerad”. Man stöder solel.

Hur var det nu igen? Var det klimatet, hållbarheten eller ekonomin vi prioritera? Det finns så många ”hållbarheter”. Det blir lätt så, som jag sade. Då något bli en ren religion, så slutar man tänka med hjärnan.

Men vi måste tänka både med hjärtat och hjärnan även när det gäller klimatstrategin. Vi måste hålla i alla skattemedel hela tiden. Allas skattemedel.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI