DELA

Det finns inga hopplösa ungdomar

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång. Det drabbar oss alla men allra värst ungdomarna själva och är symptom på att vårt samhälle misslyckats med att stärka, stödja och skapa mening för unga.

Detta trots att de åländska samhället nog satsar mer pengar än något annat område på att sysselsätta ungdomar med kultur och idrotts aktiviteter.

Jag menar, efter att ha arbetat med ungdomar i över 40 år, att det är just det där med att sysselsätta och att inte ta ungdomars resurser på allvar som är problemet. Visst kan jag förstå att det kan vara svårt att se en obstinat tonåring som en resurs, att man lätt tänker att hen växer till sig.

Men om vi skulle inse att om vi gjorde en gedigen insats med coachande barn- och ungdomsarbete istället för ett sysselsättande, skulle vi kunna göra stor skillnad både för unga och samhället. Med ett ungdomsarbete som möter unga där de är och inspirerar dem att engagera sig skulle hela vårt samhälle få både betydligt mer resurser, genom att ta vara på ungas idéer, energi och tid samt slippa en hel del av de destruktiva symptomen vi kan se idag. Åland skulle kunna bli ett föredöme i ungdomsarbete.

Grunden för detta är att ta Barnkonventionen på allvar och arbeta med att göra unga till aktiva medborgare som både tar vara på sina rättigheter men också ser att de har skyldigheter att ta sig själva på allvar och engagera sig för samhällets bästa. Det kräver ett ungdomsarbete med resurser som måste ha ett modernt och kunskapsbaserat förhållningssätt, som bygger på det individuell mötet. Det finns inga hopplösa ungdomar, bara ett samhälle som misslyckats med att att bry sig och ta tillvara deras resurser.

Om vi menar allvar med det åländska bärkraftsarbetet måste en förändring ske snarast. PAFs fördelningsråd och Ålands landskapsregering måste omorganisera och satsa på ett modernt ungdomsarbete.

MIA HANSTRÖM

UNGDOMSARBETARE TILL YRKET OCH AKTIV SOCIALDEMOKRAT PÅ FRITIDEN