DELA

Det finns bara en landskapsregering

I samband med måndagens upplysning av lantrådet Katrin Sjögren (Lib) om effekterna av den finländska social- och hälsovårdsreformen var vår förhoppning att någon form av förslag till konkreta åtgärder skulle komma från den sittande landskapsregeringen. Man har känt till planerna på reformerna sedan mer än ett år tillbaka men ändå avvaktat tills det nu börjar bli i senaste laget att vakna tidigt.

Istället tycker lantrådet att de andra partierna, läs Centern, ska hjälpa till.

Detta är fakta:

Trots att Centern inte finns med i den nuvarande landskapsregeringen har vi för vår del inte missat ett enda tillfälle att lyfta upp reformens effekter i de sammanhang vi kunnat.

Det började med lagtingets besök till riksdagen i början av mars då den åländska centergruppen mötte statsminister Sipilä, Ålandsminister Berner samt resten av Centergruppen och lyfte fram Sotereformen som en gemensam utmaning. Då fick vi intrycket att man ännu inte riktigt haft självstyrelsen i åtanke från statsrådets sida; då hade den nya landskapsregeringen ännu inte träffat Sipilä.

Detta informationsarbete fortsatte vi med i samband med finländska Centerns stora partidagar i juni i Seinäjoki. Inte heller då hade den sittande landskapsregeringen fått till stånd något möte med statsministern vilket var mycket underligt med tanke på det uppskruvade tonläge som presenterats i debatten hemmavid.

Det verkar enklare att ropa från sidan än ge sig in i förhandlingar.

Till detta kan läggas hur Centerns representanter i Nordiska rådet och Östersjökonferensen BSPC målmedvetet och hyggligt framgångsrikt höjt självstyrelsens status och understrukit dess betydelse för hela Finland både nationellt och internationellt.

Ordförandeskapen i de två organisationerna tydliggör att det autonoma Åland är att lita på även i större sammanhang.

Denna upplysningsprocess fortsatte Centern med under sommaren och i samband med olika möten med våra finländska kolleger både på Åland och i Finland.

Social- och hälsovårdsreformen har lyfts fram vid otaliga tillfällen.

Men.

Det finns bara en landskapsregering som just nu för ålänningarnas talan och som oppositionsparti har man inte samma handlingsutrymme.

Centerns

lagtingsgrupp