DELA

Det finns annat att spara på än bussen

Jag var på mötet i torsdags på Röde Orm, mest för att jag ville se hur siffrorna kommer till, jag tror på dem och demonstrationen var tydlig och klar.
Jag tror också på Stig Kottelins siffror, men när det kommer till statistik så måste man använda lite mer parametrar än tio valfria stunder. Röde orm har statistik på ALLA turer alla dagar, det ger ett säkrare medelvärde än de 10-tal punktmarkeringar som Kottelin gjorde.
Men något som vi diskuterade på mötet som inte togs upp i artikeln, det var ju vilka som använder bussarna.
Det finns många av stadens innevånare som behöver bussen. Jag menar inte mig själv eller Stig Kottelin, vi kan cykla eller gå eller fast ta bil om det behövs skjutsas på någon. Men det finns många människor, här finns äldre pensionärer som inte orkar gå, här finns unga med sjukdomar som epilepsi eller annat. Epilepsi är en sjukdom som gör att man inte får köra bil, då bör det finnas buss som alternativ.
Och argumentet om att bussen kostar mycket har vi hört till leda. Det man bör komma ihåg är att även när vi hade avgifter betalade vi 7/8 i skatt. 700 000 av 800 000 euro betalas i skatt vilket som.
Och skatter betalar vi för saker vi vill ha, och för saker som vi inte vill ha, men som vi tycker att samhället kan behöva.

Personligen ger jag inte mycket för fotboll. Det är en långsam och dyr sport och Mariehamn har pumpat in massor med pengar i IFK. För vi tror att det ger Mariehamn god PR.
Jag tror inte alla bryr sig om IFK, jag tror inte alla bryr sig om Stadsbussen, men tar vi bort någondera så kommer staden att bli lidande av det i längden.
Men om vi sätter avgifter på Bussen så är det inte för att det kommer att bli billigare, det kommer inte att bli bättre service. Tvärtom, det kommer att ta mera tid vilket gör att turerna måste kortas ner.
Det kostar att installera maskiner och anställa kontrollanter. Det kommer att kosta att måsta betala chaufförerna mer lön om vi utökar deras arbetsutgifter, och vi kommer att få in mindre pengar eftersom färre kommer att åka i princip finns det ingen vinst i att sätta avgifter på bussen (vilket också stadens kommitté som undersökte detta kom fram till.

Om det kommer ett förslag att införa avgifter på stadsbussen så är det en rent ideologisk sak, ingenting praktiskt bakom överhuvudtaget.
Personligen så ser jag gärna att vi tar hand om de svagaste i samhället som behöver bussen. Även om det kostar mig lite skattepengar. Det finns annat vi kan göra oss av med istället vid behov.
Igge Holmberg
Gruppordförande för Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen