DELA

Det duger med att våga vara sig själv

Centerns valupprop ”Våga vara ålänning” väcker reaktioner. Och uppropet är sannerligen lite märkligt. Jag tror att väldigt få ålänningar känner att modet sviker dem vad gäller att våga vara ålänning. I gårdagens tidningen förklarar Gun Carlson (c) närmare vad uppropet betyder. Om man vågar eller inte vågar vara ålänning beror på om man har en viss politisk uppfattning. Till exempel vågar man inte vara ålänning ifall man anser att hemspråksundervisning vore en god idé eller att åländsk närservice kunde fungera effektivare inom ramen för färre kommuner.

Att vara ålänning ska inte vara beroende av politisk uppfattning. Det är oerhört viktigt att vi skapar ett samhällsklimat där alla som bor och lever på Åland känner att de är delaktiga i samhällsbygget och att alla individer och vad dom bidrar med är lika värdefullt. Åland behöver en mångfald av människor och åsikter. Socialdemokraterna uttrycker det med ”Åland är allas hembygd”. Vi betonar i stället allas lika värde som lika goda ålänningar – oberoende av politisk hemvist, religiös uppfattning, språklig och kulturell bakgrund eller sexuell läggning. ”Våga vara ålänning” riskerar att bli en uppmaning till fortsatt inskränkthet och intolerans där alla andra, som inte tycker som centern, ska betraktas som sämre ålänningar.

Min uppfattning är i stället: Våga vara dig själv och stå för dina egna åsikter. Det duger. Du är en lika god ålänning för det!
Camilla Gunell (s)