DELA

Det blir inte billigare, och inte bättre heller

Landskapsregeringen har lagt fram ett förslag till kommunstruktur och man får väl säga att man aldrig upphör att bli överraskad. Man får väl säga att dom förslag som konsultföretaget PwC lade fram hade en viss logik och i deras utredning klargjordes också var inbesparingarna skulle göras nämligen på administration och inom skolorna.

När nu Landskapsregeringen lägger fram sitt förslag till kommunstruktur så är det som hela havet stormar. Och inte nog med det, man ser inget problem med att genom tvångslagstiftning genomföra detta i snabb takt.

Om man vidhåller sitt förslag så borde man låta det bli en valfråga inför nästa lagtingsval, så att väljarna hinner fundera på vad det innebär och inte förlita sig på en enkät som gjordes före förslagen till inbesparingar lades fram.

Det får inte vara så att man bara för att man från ett visst håll är irriterad på sockenindelningen och tycker att det behövs en förändring lägger fram förlag som man avser att genomdriva med tvång. Det är ett hån mot de kommunpolitiker som i många fall under många års tid arbetat med att ordna bra service i den egna kommunen vad gäller bl,a skolor, dagvård och äldreomsorg.

Sedan är det alltid så att det finns sådana som är missnöjda med servicen, men tar man del av hur det fungerar i våra närområden så kan man nog konstatera att vi har det väldigt bra.

Landskapsregeringen utlovar nu att det skall bli lägre skatter, om man ändrar servicen. Ja men det innebär alltså att man vill försämra servicen. Erfarenheterna från våra närområden är att billigare blir det inte.

Enligt PwC:s förslag skulle det göras stora inbesparingar på skolorna och administrationen. Vad skulle det kunna innebära i praktiken?

I t.ex. Saltvik är det ca 80% av driften gällande skolorna som är löner. För hela Norra Åland skulle de föreslagna inbesparingarna på skolorna innebära att efter några år så lägger man ner alla lågstadieskolor i alla andra kommuner utom Finström, där man måste bygga en ny skola med större klassrum. Är det faktiskt så vi vill ha det.

Alla som har barn och barnbarn , som går eller skall börja i våra dagis och skolor bör nu på allvar tänka till på detta och prata med dom som håller på att driva igenom detta med tvång.

Med respekt för den kommunala självstyrelsen bör man i stället uppmuntra till frivilliga kommunsammanslagningar, då blir förutsättningarna för lyckade lösningar bättre och i motsats till tvångsförslaget kan man känna att det finns respekt för lokal identitet.

Henry Lindström

Saltvik