DELA

Det betyder allmän tandvård

Allmän tandvård är tydligen inte ett begrepp som alla förstår. Det innebär att alla, fattig som rik, har rätt att beställa tid hos ÅHS tandläkarmottagning.
I dag är det bara vissa grupper som har rätt att gå till ÅHS tandläkarmottagning. Alla som inte är barn eller unga skall betala en avgift för tandvården hos ÅHS. Avgiften är reglerad och lägre än inom den privata sektorn.
Inom den privata tandvården är prissättningen fri. FPA:s ersättningar beaktar den allmänna tandvårdens prissättning. Det viktigaste med den allmänna tandvården är att den skall vara öppen för alla på samma sätt som hälsocentralen, som också är öppen för fattig och rik.

För dem som har mera pengar i börsen finns alltid privata alternativ , både inom tandvården samt inom annan hälso- och sjukvård. Allmän tandvård är nödvändig för att den som inte har råd att gå privat ska ha ett verkligt alternativ och inte behöva avstå från tandvård. Bit ihop och rösta för allmän tandvård också på Åland.

Barbro Sundback (s)