DELA

Det behövs fler tomter för privat boende i staden

Mariehamns stad har snart inte längre tomter för egnahemshus att erbjuda till försäljning. Vid stadsfullmäktiges möte i december 2014 valde Obunden Samling, Ålands Framtid och Moderat Samling att förorda en tidigareläggning av det planerade bostadsområdet vid Södra Lillängen. Detta för att påskynda processen så att staden snabbare kan ha nya attraktiva tomter.

I dag finns det bara 36 privata bostadstomter lediga i Mariehamn, vid det nya Horelliområdet finns endast 12 tomter lediga. Grannkommunerna och flera andra landsortskommuner har planerat för att växa hela tiden och erbjuder i dag attraktiva privata bostadstomter.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern i Mariehamn har varit emot Södra Lillängen. När Svinöområdet var upp till diskussion vid fullmäktigemötet den 28 april, ratade bland andra Socialdemokraterna i princip hela projektet.

I en insändare den 12 juni gällande Marstad och lägenheter pratar Igge Holmberg om framförhållning för dem, som inte har råd att bygga sina egna hus. Ordet framförhållning torde väl även gälla privata bostadstomter.

Jag har både vänner och bekanta som letar bostadstomter och vill bo i Mariehamn. Alla vill kanske inte bo i höghus mitt i centrala Mariehamn eller i utkanten. Det finns även Mariehamnare som både vill och kommer att flytta tillbaka till Åland, efter studier och arbeten utomlands.

Skall vi tvinga dem till att bosätta sig i grannkommunerna, detta bara för att vi inte har tillräcklig framförhållning?

Stadens politiker har ett ansvar att se till att nya bostadsområden och tomter planeras i takt efter marknadens behov.

I dag är det tydligen bara Obunden Samling i Mariehamn, Ålands Framtid och Moderat Samling som är villiga att ta det ansvaret i Mariehamn. Liberalerna visade däremot vid senaste stadsfullmäktige en viss vilja att kunna stödja södra Lillängen.

Vi får hoppas att dessa signaler leder till att vi mycket snart kan erbjuda mer fräscha, intressanta och attraktiva privata bostadstomter i Mariehamn och att staden inte bara växer på höjden.

Anders Holmberg

Obunden stadsfullmäktigeledamot