DELA

Det behövs en skolinspektion

Alla är vi människor med fel och brister och alla gör vi fel någon gång. Just nu är det en lärare som tagit i en elev och många på sociala medier anser att detta är pallrigt och lite ska man få tåla. Äntligen säger jag. Äntligen vågar någon gå till den enda instans man kan anmäla lärare till. Polisen. Det finns ingen skolinspektion på Åland dit man kan anmäla missförhållanden i skolan. Det är ett stort steg att polisanmäla, man gör det inte i första taget. Utan att gå in i det aktuella ärendet jag inget vet något om så kan jag säga att jag varit där själv. Polisanmäla eller inte. Jag valde inte. Det finns kraftiga missförhållanden i skolor på Åland och det finns våldsamma lärare både verbalt och fysiskt i de åländska skolorna men det behövs anmälningar för att få förändringar till stånd. I en liten kommun där alla känner alla är det även ett stort steg att anmäla någostans – och vart ska man vända sig? Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden? Vad hjälper det när släktingen, grannen, bästa vännen sitter i nämnden.

I dagens lagstiftning är det kommunen som har övervakningsskyldighet mot skolan. Kommunen ska alltså övervaka sig själv. I flera år har jag och flera andra försökt lyfta frågan om skolinspektion men intresset är lågt. Det finns massor av inspektörer och inspektioner men ingen som ansvarar för skola eller barn- och ungdomsfrågor. Vi som kämpar för våra barn i skolan behöver en instans dit vi kan vända oss då gehöret inte fås i den egna skolan eller kommunen. Inrätta en skolinspektion – den behövs.

SONJA WINÉ