DELA

Det behövs bara tre

Jag heter Regina Lindblom, finströmare sen många år tillbaks i tiden. Jag har ett stort intresse av samhällsfrågor och tycker det är viktigt att bidra till att mitt samhälle utvecklas i positiv riktning. Därför har jag valt att engagera mig politiskt.

Liberalerna är ett naturligt val eftersom jag försvarar alla människors lika värde och vill arbeta för att trygga vårt gemensamma välfärdssystem. En viktig fråga i kommande val är äldre människors välbefinnande, vi ska se till att de som byggt Åland ska ha en trygg och värdig ålderdom där kvalitet i äldreomsorgen är ett viktigt ledord.

Som liberal tror jag på människors egen förmåga och anser att samhället inte ska styra människors vardag men nog skapa förutsättningar för människors egna aktiviteter.

Företagsamhet och entreprenörskap måste uppmuntras! En viktig del i liberalernas grundläggande värderingar är nytänkande och utvecklingsvilja. I politiken måste vi ständigt vara beredda att pröva, ompröva och söka nya vägar. Därför är jag övertygad om att vårt offentliga Åland måste söka nya vägar, börja samarbeta mer för att trygga fortsatt god samhällsservice.

Jag tror på samgående och samarbete mellan kommuner och samarbete mellan kommun och landskap. Som norrålänning kommer jag att jobba hårt för att kommunerna på norra Åland och vår centralort Godby utvecklas, att vi alla drar åt samma håll. Vi behöver gå samman för att bli ännu bättre på att producera samhällsservice och se till att våra gemensamma och begränsade resurser används på bästa sätt. Jag är övertygad om att det behövs bara tre kommuner på Åland.

Regina Lindblom

Liberal kandidat i lagtingsvalet och kommunalvalet.