DELA

Det bästa av två världar

Replik till centerns lagtingsgrupp (Nya Åland 25.1).

Först, det är alltid landskapsregeringens, både politikernas och tjänstemännens, utgångspunkt är att tjäna allmänheten öppet, jämlikt och professionellt.

Det är en fantastisk möjlighet för Åland att ha lärare utbildade i både Sverige och Finland. Det visar inte minst de åländska Pisa-resultaten.

Bakgrunden är följande. Landskapsregeringens klara ambition är att nyttja alla självstyrelsens möjligheter. Den tydliga målsättningen är att hitta ett system som på ett enkelt och flexibelt sätt gör det möjligt att ha lärare i våra skolor med utbildning och erfarenhet från Sverige och Finland.

Ramen för det hela är EU-lagstiftning som tillämpas på lite olika sätt. En lärare med svensk examen som vill jobba i skolor i Finland måste studera ytterligare 60 studiepoäng för att vara behörig. För att bli behörig svensk grundlärare för åk 1-6 krävs vidare studier vars omfattning är beroende på det aktuella universitets kursinnehåll i grundlärarexamen avsedd för undervisning i åk f-3 eller åk 4-6.

På Åland ska det vara lättare. Här krävs antingen ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod om två gånger 10 veckotimmar. Det åländska systemet är framtaget i nära samarbete med kommunerna som ansvarar för grundskolan. Ersättning för denna komplettering beslutar respektive kommun om, också det ett uttryckligt önskemål från kommunernas sida. Det handlar om personalpolitik och klok rekrytering men ansvaret och beslutet blir i kommunerna.

Det finns behov av både diskussion och information. Därför kommer landskapsregeringen att hålla ett informationstillfälle för lärarstuderanden längre fram i vår. Dessutom pågår en stor revidering och modernisering av grundskolelagen. Där finns också nu en möjlighet att ta i beaktande de olika utbildningarna på ett bättre sätt än i gällande lagstiftning, t.ex. lärare som är utbildade och undervisar enligt det svenska systemet.

Det är politikerna som stiftar lagarna som tjänstemännen följer. Vill centerns lagtingsgrupp faktiskt ha fakta och relevant information står naturligtvis både undertecknad, utbildningsministern samt avdelningschefen på utbildningsavdelningen till förfogande så som vi erbjudit tidigare.

KATRIN SJÖGREN (LIB)

LANTRÅD