DELA

Det är viktigt att vi små håller oss framme

Lagtinget har finbesök. Talman Karl-Heinz Lambert och hans kollegor från parlamentet i den tyskspråkiga minoriteten i Belgien är på Åland för att studera vår självstyrelse och vårt samhälle.

Det är allmänt känt att Belgien är splittrat i två språkgrupper, valloner och flamländare, vilka ofta är i konflikt och har svårt att forma en funktionsduglig regering. Men att Belgien dessutom har en tredje språkgrupp är mindre känt. Faktum är att de tyskspråkiga i östra Belgien har långt driven autonomi, starkare grundrättigheter än de flesta språkliga minoriteter i Europa, egen parlamentsplats i Europaparlamentet.

De tyskspråkiga i Belgien är cirka 100 000 personer. Regionen har ett eget parlament, egen regering, eget skolväsen, egen radio och egen dagstidning. Parlamentet ligger i ”huvudstaden” Eupen och har existerat sedan 1984. Grundlagen ger numera det tyskspråkiga parlamentet rätt att bestämma över frågor som gäller bland annat hälsovård och familjepolitik, skolor och utbildning, kultur och arbetskraftspolitik.

Både Åland och den tyskspråkiga minoriteten i Belgien har mycket gemensamt. De är viktigt att vi som är små samarbetar och håller oss framme när de stora försöker styra världen.

Britt Lundberg (C)

Talman