DELA

Det är skillnad på reklam och sponsring

Bästa Harriet Tuominen, du undrar i din ledare i tisdagens tidning om jag tror på vad jag själv säger. Hade du verkligen varit intresserad av ett svar hade det varit enklare att fråga direkt, men är det nyhetstorka så är det och jag ska nu hjälpa er att fylla spalterna i Nyan genom att svara på din fundering:
Ja, jag tror på vad jag säger. Det är skillnad på reklam och sponsring även om givetvis båda är pengar som tas ur företagens budget för marknadsföring.
Jag ser helst att Ålands Radio klarar sig utan andra pengar än licensmedel, men tycker att det under vissa omständigheter är försvarbart att ta emot sponsring för tydligt avgränsade ändamål, t ex för resor till bortamatcher som gör det möjligt att direktreferera. Detta är inget vi försökt hålla hemligt, eller skämts för, och det har pågått under flera år. Helt öppet.
Vad det sedan gäller samarbetet mellan medierna på Åland är det självklart värt att diskutera. Du var själv med om att starta Nya Åland och ett samarbete mellan er och Tidningen Åland har aldrig lyckats, inte ens vad det gäller tryckningen av tidningarna.
Emot alltför intimt redaktionellt samarbete brukar man hävda vikten av att det finns mångfald i bevakningen av ett samhälle, att det finns flera röster som beskriver det som sker och det som synes ske. Det är en viktig aspekt på mediernas funktion, särskilt i ett litet samhälle, men jag är enig med dig om att det finns områden där det trots allt är befogat att ha ett visst samarbete.

På Ålands Radio och TV har vi aktivt verkat för detta på flera sätt, men inte alltid med framgång. Vi drev länge att det är en poäng att samla den åländska tv-produktionen i en kanal över Smedsböle. Totalt produceras det högst två timmar ny tv på Åland varje dag och att dela upp den produktionen på två kanaler känns som slöseri med sändningstid, men Åland 24 vill absolut ha en egen kanal och inte blanda sin produktion med vår, och andra producenters, och så är det också nu.
Men i ett sammanhang har Nya Åland och Ålands Radio haft ett framgångsrikt samarbete, och det gäller just bevakningen av bortamatcher i fotboll. Under några säsonger betalade Ålands Radio (eller möjligen sponsorer) resorna för Nya Ålands sportreporter till bortamatcher så att han kunde direktreferera matcherna i Ålands Radio och samtidigt skriva om dem i Nya Åland.
Det var ett första steg mot det gränsöverskridande samarbete som du efterlyser i din ledare, men kanske du inte kände till det.
Astrid Olhagen
Redaktionschef
Ålands Radio och TV

Svar: Det var inte nyhetstorka. Vi hade ju faktiskt frågat dig, det stod i måndagens tidning.
Du skriver att det är värt att diskutera ett samarbete, men verkar tveksam till att det kan fungera. Samtidigt ger du exempel på ett, som du anser lyckat samarbete mellan radion och Nyan, ett samarbete som kunde ha fortsatt om inte personen ifråga hade slutat. Min erfarenhet av bristen på samarbete lokalt är att den som har råd säger nej för att inte bidra till lägre kostnader för motparten. Men för den skull behöver inte alla goda idéer begravas innan de föds.
Trevlig fortsättning på sommaren!
Harriet T.