DELA

Det är regeringen som väljer väg för turismen på Åland nu

Den 25 augusti hade Niklas Lampi en utomordentlig bra ledare om turismen på Åland ”Klart Åland ska fortsätta synas”. Jag har väntat och väntat på att någon skall ta den ack så viktiga debatten som Lampi lyfte. Men det har hittills varit total tystnad i spalterna.

Vi vet att sommaren har varit sval för flera turistföretagare, rapporter om fortsatta nedåtgående trender vad gäller kunder, övernattningar och annat sprids. Att skylla årets negativa trend på väderleken eller att branschorganisationen Visit Åland (VÅ) har ekonomiska problem är nog inte hela sanningen. Arbetet för årets sommarsäsong lades för två-tre år sedan. Hur ser nästa sommarsäsong ut. Jag vet att vi är flera som är allvarligt oroade. Ingen verkar heller vilja ta bladet från munnen och säga sanningen hur turismen på Åland riktigt mår. Istället fortsätter vi vara naiva och tror att allt kommer att ordna sig nästa sommar.

I veckan kunde vi läsa att Centern vill ge mer pengar till VÅ i en åtgärdsmotion. ”Åland måste vara konkurrenskraftiga och mer medel krävs för att skapa utrymme för Visit Åland att expandera marknadsföringen av Åland som besöksmål.”

Det är så att man baxnar. Nu skall VÅ räddas med ännu mer skattemedel. Vid ett turismmöte 2013 i Alandica satt Centerns nuvarande partiledare Jörgen Pettersson på första parkett. Då som ordförande i finans- och näringsutskottet, han bevakade mötet och uttryckte att ”han kände ett stort ansvar för att alla de skattepengar som går till Visit Åland används på ett vettigt sätt”

Fyra år senare, september 2017 skall vi pumpa in mer samhällsmedel i VÅ. Innan eller om Ålands landsskapsregering gör det, så kanske vi bör fråga oss om vi jobbar rätt med vår synlighet och attraktionskraft. Gör vi rätt eller fel. Vad bör vi förändra och skall vi jobba så som vi alltid gjort? Vilken roll har rederierna? Ser det likadant ut idag som för 15-20 år sedan?

När jag i somras läste en svensk lokaltidning fanns en annons om att kryssa till Åland, tre alternativ, minidagskryssning, dagskryssning och 24h kryssning till Åland. Hur många av dessa resenärer kommer iland till DESTINATIONEN Åland? ”Vi tävlar med andra destinationer om turisterna, syns vi inte så finns vi inte säger Centerns ordförande Jörgen Pettersson i pressmeddelandet.”

Vilken tävling.

Är destinationen Åland ens med i den tävlingen?

Jag kan hålla med Centern om att landskapsregeringen behöver satsa på turismen och då destinationen ÅLAND. Turismen är den BNP-produkt som har störst utvecklings- och tillväxtpotential.

Men i debatten om turismen nämner ingen taxfreeundantaget (24-timmars regeln ändrades runt år 1999). Efter att den infördes har övernattningarna på Åland gått utför år efter år. Jag minns när jag jobbade i Eckerö sommartid, det vällde folk i land, cafeér och butiker blomstrade, dubbla minitåg körde runt med passagerare från hamnen till Storby och Käringsund. Hur många butiker, cafeér och minitåg finns det idag? Inte många, istället sitter alla dessa potentiella turister på akterdäcket på fartygen och njuter av den åländska skärgården. Ingen, absolut ingen politiker vill heller röra eller ens prata om landsskapslagen om resandeavgiften (ÅFS 1974:83). Men att skjuta till ännu pengar till VÅ det vill åtminstone Centern.

Åland och turismen står inför stora utmaningar framledes. Landskapsregeringen har enorma möjligheter. Antingen förnyar man avtalet med VÅ. Ändrar summan, datum och underskrifterna och hoppas att allt ordnar sig igen. Eller så tar regeringen nästa steg om man nu vågar och vill förstås. VÅ kanske kan få en mindre roll utåt och blir lokalt ännu mer viktig för destinationen och alla turistföretagare. Andra aktörer tar över marknadsföringsansvaret utåt i direkt samarbete med regeringen. VÅ blir spindeln i nätet tillsammans med alla parter och alla de lokala turistföretagarna på Åland.

Något måste göras.

Det finns en enorm kunskap om turismbranschen på hela Åland, inom landskapsregeringen och VÅ. Det görs fantastiska insatser på vissa håll och kanter. Allt är alltså inte bara moll, det är viktigt att komma ihåg. Men nog vore det fantastiskt roligt om Åland fick vara med i den där tävlingen igen.

Det är landskapsregeringen som väljer nu, det är de som sitter på makten och verktygen till en förändring för att hela destinationen Åland skall leva.

Anders Holmberg

Företagare och politiker