DELA

Det är nu eller aldrig!

Vill med anledning av alla skriverier om kortruttsprojektet Åva –Jurmo härmed framhålla att vi stöder landskapsregeringens förslag till kortrutt. Undertecknade är jurmobor samt personer med stark anknytning till Jurmo, däribland flertalet markägare – och vi värnar alla om Jurmos natur och framtid. Vi tycker det är märkligt att protester mot vägförslaget kommer i detta sena skede då besvärstiden gått ut för länge sedan. Vägprojektet har dragit ut på tiden och det verkar som om en del glömt bort vad vi enades om för några år sedan. De berörda markägarna har ställt sig positiva till vägdragningen och själva varit med om att göra den aktuella dragningen. Kommunen och Landskapsregeringen har enhälligt förespråkat denna kortrutt och det tycks märkligt att man nu plötsligt kan vända kappan och riva upp ett beslut som tagits. Hur ska Landskapet i framtiden kunna bygga vägar överhuvudtaget om man börjar vika sig för ett fåtal, dock högljudda, protester som dessutom kommer så sent i planeringsskedet? Hur mycket pengar ska man plöja ner i utredning efter utredning utan att faktiskt någonsin leverera? Vi har väntat så länge på den här kortrutten. Så bästa Landskapsregering, Jurmos öde ligger i Era händer – det är väl nu eller aldrig!
Malena, Börje, Evelina och Leo Strandvall
Petter Strandvall och Kajsa Sand
John Strandvall
Johanna Nyman, Peter, Elsa och Ylva Jansson
Aila och Harry Nyman
Linda Nyman, Micke, Anton och Emil Ström
Carina, Jonatan Malm och Elof Husell
Birger Lindqvist
Janne, Lena, Axel och Gustaf Lindholm
Oskar Lindholm och Susanna Hagman
Lillan Tillema och Karl-Johan Henriksson
Anita Stegert och Ingemar Andersson
Margareta och Lars-Ivar Hedlund
Henrik, Anna, Philip och Erik Hedlund
Jenny Hedlund och Håkan Rundgren
Birgitta Strandberg och Leif Lundborg
Oscar Strandberg
Anders, Hampus, Adam Norlander och
Pernilla Swartz Olsson
Helge och Meta Nordström
Erik och Gunilla Nordström
Benny , Marika, Saga och Gustav Nordström
Stefan, Katarina, Ebba och Joel Hellstadius
Risto, Pirjo, Laura, Linda, Fanny och Frida Henriksson
Magnus Henriksson
Sofie Henriksson, Thomas och Simone Appel
Helena, Bosse, Christopher och Tim Eriksson
Anna-Lisa och Egon Hedin
Tapio och Seija Rantanen


Tomas, Lena, Mathias och Wilma Hedin
Susanne, Stefan, Jessica, Robin och Andreas Häggström
Joakim och Nina Rosén
Kjell Rosén och Mikaela Josefsson
Maj-Britt och Hasse Törnberg
Nelly Skogberg
Hasse, Oscar Linna och Marguerite Backman
Agneta Nyman
Sandra Nyman och Per-Emil Samuelsson
Elton och Alva Nyman
Jenny, Daniel, Ellen, Maja Wangerheim
Eva Malm
Jaana Salminen
Elmer och Nils Jansson
Tony, Linnéa, Sigrid och Edvin Salminen