DELA

Det är mitt ansvar

Ja, det är mitt ansvar att agera nu. Ansvaret ligger på mig liksom på de andra som kandiderar för Åland till riksdagen.

Så vad kommer ni riksdagskandidater göra för de här ungdomarnas rätt till framtid, var ligger era prioriteringar?

Faktum är när de vuxna som sitter på makten inte längre klarar av att sköta världen växer en motrörelse, en kraftig motrörelse som nu engagerar ungdomar världen över.

Jag läser att medelålders beslutsfattare, offentliga personer och en och annan näringsidkare på Åland väljer att förminska dessa ungdomars ställningstagande och agerande.

Genom att dela statusar på sociala medier där man förlöjligar, hånar, förminskar och gör sig lustig över ungdomarnas engagemang i klimatfrågan. Osmakligt är ordet.

All den kunskap och forskning vi har idag kan inte ha gått alla dessa vuxna människor förbi, så lever man faktiskt fortfarande efter mottot “ingenting vi gör idag spelar någon roll, eftersom alla är utbytta om 100 år”?

Vi vet alla att när de vuxna som sitter på makten idag undviker att ta krafttag i klimatfrågan kommer resultatet att bli ytterst kännbart i framtiden för dem som är unga idag. Situationen kommer bli ytterst kritisk och katastrofal för deras barnbarn, enligt FN:s klimatrapport från i höstas som även den baseras på forskning. Det är därför de unga agerar.

Ungdomarna är en motrörelse som tar saken i egna händer och agerar. De är inte passiva och de undviker inte debatten.

Dessa ungdomar har en röst och ett mål men de saknar förutsättningarna att påverka utfallet i val eftersom de är för unga för att ha rösträtt. Bra jobbat klimat-kids stå på er bara!

Fortsätt organisera er och stå upp för er framtid, ni är en viktig del av den globala rörelsen! Tumma aldrig på er rätt till en framtid! Er kamp kommer att ge resultat!

JESSY ECKERMAN (S)

KANDIDAT I RIKSDAGSVALET