DELA

Det är klokt att älska

Före Donald Trump (DT) svors in som president tyckte flera att Fan målades på väggen om man uttryckte oro över att han kanske skulle infria det han lovat under den tumultartade valrörelsen. Oroliga åsikter kring nomineringar av ministrar och rådgivare viftades bort och närmast förlöjligades. Efter knappt två veckor med DT i vita huset har vi facit. Och det blev värre än vad ”vi” sa, mycket värre.

Frihet, demokrati och mänskliga rättigheter är något vi tagit mer eller mindre för givet i årtionden. Kan vi fortfarande göra det? Absolut inte. När världens mäktigaste man twittrar om ett tredje världskrig, inför en rad inhumana åtgärder och samtidigt förklarar krig mot media står det klart för dom flesta att framtiden är högst oviss och faktiskt ganska skrämmande. Vad kan vi då göra på lilla Åland? Vi kan inte påverka särskilt mycket på en global skala.

Men vi kan absolut se oss själva i spegeln, och fråga oss hur vi vill att vårt samhälle ska vara uppbyggt. Jag är stolt över de allra flesta kollegorna i landskaps- och stadspolitiken som ser alla människors lika värde som något självklart och att den nordiska modellen är något att värna och fortsätta utveckla. Ett tungt ansvar vilar på vår lokalmedia, som förhoppningsvis aldrig hänger sig åt alternativa fakta. Ett tungt ansvar ligger också på våra politiker och tyckare på yttersta högerkanten. Det kanske känns bra att ha en stark rörelse i ryggen, men återigen – man ska kunna kunna se sig själv i spegeln också.

När jag gick i högstadiet kommer jag ihåg hur orolig jag och mina kompisar var när Sovjet och USA spände sina kärnvapenmuskler. Reagan introducerade programmet Star Wars som skulle skjuta ner missiler innan dom nådde USA. Det här skrämde enormt och det hela kändes totalt vansinnigt. Samma känsla får jag nu och då ska vi komma ihåg att dagens ungdomar är mer exponerade för omvärldsinformation än vi som växte upp i mitten av 80-talet.

Jag är väl medveten om att det finns de som tycker att höjden av hyckleri och naivitet är att dela upp världen i goda och onda, och ha mage att räkna sig själv till ”dom goda”. Kanske det är så. Men jag tror ändå att det till syvende och sist är väldigt enkelt, så enkelt att en 2-åring förstår. Sammanfattat av filosofen Bertrand Russell: Love is wise, hatred is foolish. Det är klokt att älska, dumdristigt att hata.

Tony Wikström (S)