DELA

Det är inte ungdomens fel

I onsdagens tidning ondgör sig Runa-Lisa Jansson över dagens ungdom.

Hon säger en del kloka saker och en del kan jag hålla med om, men hon missar kapitalt de verkliga orsakerna och sällar sig samtidigt till del långa raden av tyckare som ondgjort sig över ”dagens ungdom”, ända sedan tidernas morgon.

Det finns ett citat som ibland tillskrivs Aristoteles, ibland Sokrates om ”dagens ungdom”, men jag skall be att få citera något vars proveniens är något mera säker: ”Vår värld står inför svåra tider. Dagens ungdom tänker inte på annat än sig själva. De har ingen respekt för de äldre. De är otåliga och kan inte tygla sig. De pratar som om de visste allt. Och tala inte om flickorna, de är framfusiga, oblyga och okvinnliga både i val av kläder och tal”.

Vem sade så detta? Jo det var prästen och korsfararen Peter av Amiens, år 1274.

Vems är då felet? Ja, vi kan ju börja med att se på hur vi hamnat där vi är? Det samhälle vi har skapades ju inte av våra ungdomar. Det är din generation, Runa-Lisa och min som gjort det. Det är inte dagens ungdomar som sitter i lagtinget. Det är inte dagens ungdomar som bestämmer hur dagens åldringsvård ser ut, inte än. Det är inte dagens ungdom som skapat antibiotikaresistens eller klimatförändringen – Det har vi gjort.

Vi kanske skulle se oss i spegeln före vi anklagar ungdomarna. Speciellt om vi förlitar oss på hörsägen och generaliserar hej vilt.

Visst finns det ungdomar som missbrukar men tvärtom mot vad Runa Lisa verkar tro så minskar både rökning och alkoholbruk bland ungdomen.

Användningen av droger förefaller ligga på samma nivå som alltid (källa THL, Finska Läkaresällskapet). Bland stora delar av ungdomen i dag är det helt enkelt inte ”coolt” att vara påverkad.

Det mesta man hittar i en påse har först varit i en säck. Ungdomar anammar vanor och attityder från föräldrar och samhälle. Vi får de barn vi förtjänar. Det gäller nu 2019, lika som det gällde 1247.

ANDERS GUSTAFSSON