DELA

Det är inte så enkelt Sigrid

I din insändare i måndagens tidning resonerar du en del över vår avgiftsfria busstrafik och du har även försökt sätta dig in i problematiken, vilket annars få tyckare verkar göra. Låt mig bara komma med några påpekanden: Det är inte bara ungdomar som åker buss. I verkligheten är det ungefär 50/50. Vissa tider är det enbart ungdomar, medan det är mest vuxna om du åker från stan vid fyratiden. Att ungdomar skulle gå eller cykla om bussen kostade tror jag inte en sekund på. I stället skulle deras föräldrar skjutsa dem. Att sedan barn måste åka eller skjutsas några kvarter till skolan är helt barockt, men det ansvaret är väl föräldrarnas, eller hur?

Den utredning som du hänvisar till har jag inte sett, bara fått refererat en ungefärlig slutsumma om 200.000€ Utan att ha läst utredningen kan jag inte ta ställning till denna så maila den gärna till mig. Kort kan jag bara säga att alla de alternativ du nämner kostar pengar. Initialt och i drift. Alternativet med betalning via SMS som är det smidigaste är även det som är dyrast för bussbolaget/staden om man själv skall hålla den tekniska plattformen. Alternativet är att köpa tjänsten, i vilket fall operatören tar ca hälften, dvs om avgiften är 1€ så får bussen 50c. Till detta kommer kostnaden för kontrollanter etc.
Olika typer av busskort, biljetter etc är även de förknippade med administrativa kostnader. Inget, inte ens bussen är gratis här i världen.

Däremot har bussen andra fördelar: Den tar upp mindre plats. Om flera tar bussen (eller cyklar) kan värdefull tomtmark användas till annat än parkeringsplatser. Den förorenar mindre. Speciellt kallstarter och korta körsträckor är miljöbovar. Om du kör från Östernäs till centrum en vinterdag hinner aldrig katalysatorn börja verka. Glöm inte heller säkerheten! Trafikolyckor orsakar samhället enorma kostnader varje år. Ju flera som åker buss, desto färre olyckor = mindre kostnader för samhället.

År 2009 inträffade 12 olyckor med personskada i Mariehamn. En personskada kostar samhället i medeltal 200.000€ (SIKA 2001). Totala kostnaden år 2009 var således 2,4 miljoner euro. Här finns det pengar att spara! Om dubbelt så många åker buss så har vi sparat över en miljon euro! Tänk hur mycket äldrevård och dagis man får för det!
Det positiva i denhär diskussionen är dock att stadsstyrelsen ämnar utreda kollektivtrafiken ordentligt. Jag hoppas att man gör en omfattande och seriös utredning där man beaktar alla kostnader (även de dolda) så att man har ett bra beslutsstöd då framtidens kollektivtrafik skall planeras.
Anders Gustafsson